នាយ​ចឺម រំលឹក​រឿង​ជូរចត់​នៅ​ស្រុកកំណើត​នា​ខេត្តកំពង់ស្ពឺ​ (Video Inside)

សុខ មេសា ហៅ​នាយ​ចឺម ដែលជា​រហស្សនាម​ពេល​ចូល​សិល្បៈ បាន​ប្រាប់​ក្រុមការងារ “​ផ្លូវ​ទៅ​ស្រុក​” ថា នាយ​មាន​ស្រុកកំណើត​នៅ​ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ហើយ​នៅមុន​ចូល​សិល្បៈ គឺ​នាយ​ដើរ​លក់​ក្រសាំង ត្រកួន និង ច្រៀង​តាម​ហាង ដើម្បី​រកប្រាក់​ជួយ​គ្រួសារ​។​