អ្នកវិភាគថា​ Galaxy Note 7 ធ្វើអោយខាតលុយអស់​ 1,7 ម៉ឺនលានដុល្លា

អ្នកវិភាគថា​ Galaxy Note 7 ធ្វើអោយខាតលុយអស់​ 1,7 ម៉ឺនលានដុល្លា

បន្ទាប់ពីទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូន Galaxy Note 7 ផ្ទុះជាច្រើនករណីនៅជុំវិញពិភពលោក​ ក្រុមហ៊ុន Samsung ក៏បានប្រកាសថា​ Galaxy Note 7 នឹងផ្អាកលក់នៅទូទាំងពិភពលោក ។
ឥឡូវនេះក្រុមហ៊ុន Samsung កំពុងចរចាជាមួយ
អ្នកចែកចាយបន្ត​ ដើម្បីប៉ះពៅដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួន​។

ចំពោះការខូចខាតពីករណីនេះ ក្រុមអ្នកវិភាគ
បានប៉ាន់ប្រមាណថា តួលេខការលក់ស្មាតហ្វូនរបស់ក្រុមហ៊ុន Samsung ធ្លាក់ចុះ​ 19 លានគ្រឿងដែល
គិតជាទឹកលុយសរុប 1,7 ពាន់លានដុល្លារ
ដែលនេះជាប្រវត្តិសាស្រ្តមិនធ្លាប់មានពីមុនមក។

អ្នកវិភាគថា​ Galaxy Note 7 ធ្វើអោយខាតលុយអស់​ 1,7 ម៉ឺនលានដុល្លា

អ្នកវិភាគថា​ Galaxy Note 7 ធ្វើអោយខាតលុយអស់​ 1,7 ម៉ឺនលានដុល្លា

---------------------------------------

ដោយ: ឌី​ សុវណ្ណ

->->បើមានចម្ងល់ផ្សេងៗទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់
ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS សូមចុច Join ទៅក្នុង Group
iOSPlus
អ្នកវិភាគថា​ Galaxy Note 7 ធ្វើអោយខាតលុយអស់​ 1,7 ម៉ឺនលានដុល្លា

->->តាមដានជាមួយយើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃ តាមរយៈទំព័រ Facebook

Sovann2.com
អ្នកវិភាគថា​ Galaxy Note 7 ធ្វើអោយខាតលុយអស់​ 1,7 ម៉ឺនលានដុល្លា

ចុះថ្ងៃទី 10 ខែតុលា ឆ្នាំ 2016 ម៉ោង 12:46 ល្ងាច

Sovann2

ព័ត៌មានទូរស័ព្ទអាប់ដេតជារៀងរាល់ថ្ងៃ