បទ «ស្រលាញ់អូនលើសជីវិត» របស់ ដួង វីរៈសិទ្ធ ចាក់ដោតអារម្មណ៍អ្នកស្តាប់ឱ្យលន្លង់លន្លោច (មានចម្រៀង)

6 Videos


តារាចម្រៀងលោក ដួង វីរៈសិទ្ធ បានចេញបទចម្រៀង Full Song ដែលមានចំណងជើងថា «ស្រលាញ់អូនលើសជីវិត» ដែលជាបទភ្លេងនិពន្ធថ្មី ទំនុកច្រៀងថ្មី បែបមនោសញ្ចេតនាលន្លង់ លន្លោចបានទទួលការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងក្រោយពីបទចម្រៀងនេះដាក់ឱ្យស្តាប់នៅក្នុងបណ្តាញសង្គម ។

បទ «ស្រលាញ់អូនលើសជីវិត» របស់ ដួង វីរៈសិទ្ធ ចាក់ដោតអារម្មណ៍អ្នកស្តាប់ឱ្យលន្លង់លន្លោច (មានចម្រៀង)

គ្រាន់តែបទចម្រៀងនេះបង្ហោះនៅក្នុងហ្វេសប៊ុករយៈពេលតែប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះក៏មានអ្នក Views ស្តាប់ជាង ៥ ម៉ឺននាក់ ហើយភាគច្រើនអ្នកស្តាប់បានសរសើរបទ «ស្រលាញ់អូនលើសជីវិត» ថា បទនេះស្តាប់ទៅពិរោះខ្លាំងណាស់ រហូតមានអ្នកខ្លះទៀតបានកោតសរសើរថា ស្តាប់យ៉ាងណាក៏ មិនធុញ ថែមទៀតផង ។ បទ «ស្រឡាញ់អូនលើសជីវិត» ដែលច្រៀងដោយលោក ដួង វីរៈសិទ្ធ គឺជាបទចម្រៀងនិពន្ធបទភ្លេងថ្មី ទំនុកច្រៀងថ្មី ស្តាប់ទៅពិតជាពិរោះប្លែក គឺស្តាប់ហើយចង់ស្តាប់ម្តងទៀត ។

បទ «ស្រលាញ់អូនលើសជីវិត» របស់ ដួង វីរៈសិទ្ធ ចាក់ដោតអារម្មណ៍អ្នកស្តាប់ឱ្យលន្លង់លន្លោច (មានចម្រៀង)

សូមបញ្ជាក់ផងដែរថា តារាចម្រៀងវ័យក្មេងលោក ដួង វីរៈសិទ្ធ កន្លងមកនេះបានខិតខំព្យា យាមយកចិត្តទុកដាក់បំផុតនៅក្នុងកម្មវិធី I am A Singer Cambodia ទាំងការនិពន្ធបទភ្លេង និង ការច្រៀង ក៏ដូចជាការសរសេរបទចំរៀង Original Song ដើម្បីបម្រើអារម្មណ៍អ្នកស្តាប់ទាំងអស់គ្នា ។ ទាក់ទងទៅនឹងកម្មវិធី I am A Singer Cambodia គឺរហូតមកដល់ពេលនេះលោក ដូង វីរៈសិទ្ធ នៅតែជាបេក្ខជនដែលទទួលបាននូវការបោះឆ្នោតគាំទ្រច្រើនពីទស្សនិកជន ហើយគេសង្ឃឹមថា បេក្ខជនរូបនេះនឹងនៅតែបន្តរហូតដល់ដំណាក់ចុងក្រោយនៃកម្មវិធីនេះថែមទៀតផង ៕ យ៉ានុ

បទ «ស្រលាញ់អូនលើសជីវិត» របស់ ដួង វីរៈសិទ្ធ ចាក់ដោតអារម្មណ៍អ្នកស្តាប់ឱ្យលន្លង់លន្លោច (មានចម្រៀង)បទ «ស្រលាញ់អូនលើសជីវិត» របស់ ដួង វីរៈសិទ្ធ ចាក់ដោតអារម្មណ៍អ្នកស្តាប់ឱ្យលន្លង់លន្លោច (មានចម្រៀង)បទ «ស្រលាញ់អូនលើសជីវិត» របស់ ដួង វីរៈសិទ្ធ ចាក់ដោតអារម្មណ៍អ្នកស្តាប់ឱ្យលន្លង់លន្លោច (មានចម្រៀង)បទ «ស្រលាញ់អូនលើសជីវិត» របស់ ដួង វីរៈសិទ្ធ ចាក់ដោតអារម្មណ៍អ្នកស្តាប់ឱ្យលន្លង់លន្លោច (មានចម្រៀង)បទ «ស្រលាញ់អូនលើសជីវិត» របស់ ដួង វីរៈសិទ្ធ ចាក់ដោតអារម្មណ៍អ្នកស្តាប់ឱ្យលន្លង់លន្លោច (មានចម្រៀង)បទ «ស្រលាញ់អូនលើសជីវិត» របស់ ដួង វីរៈសិទ្ធ ចាក់ដោតអារម្មណ៍អ្នកស្តាប់ឱ្យលន្លង់លន្លោច (មានចម្រៀង)បទ «ស្រលាញ់អូនលើសជីវិត» របស់ ដួង វីរៈសិទ្ធ ចាក់ដោតអារម្មណ៍អ្នកស្តាប់ឱ្យលន្លង់លន្លោច (មានចម្រៀង)