តារាស្រី Rosamund Kwan វ័យ ៥៤ ឆ្នាំហើយ នៅតែស្រស់ស្អាត

6 Videos


តារាស្រីហុងកុងដ៏ល្បីឈ្មោះដែលមានឈ្មោះបោះសំឡេងតាំងពីឆ្នាំ ១៩៩០ Rosamund Kwan សព្វថ្ងៃមានអាយុ ៥៤ ឆ្នាំហើយ តែសម្រស់នាងហាក់មិនសូវជាប្រែប្រួលឡើយ ទោះបីជានាងចម្រើនវ័យច្រើនហើយក្តី ។

តារាស្រី Rosamund Kwan វ័យ ៥៤ ឆ្នាំហើយ នៅតែស្រស់ស្អាត

គេបានដឹងដែរថា នាង Rosamund តែងតែប្រកាន់ខ្ជាប់នូវទម្លាប់របបអាហារល្អ ជាពិសេសនាងមិនសូវហ៊ានញ៉ាំអាហារច្រើននោះទេ ។ ថ្វីបើមានសម្រស់ស្អាត វ័យក្មេងក្តី សព្វថ្ងៃ នាងមិនទាន់មានគូស្នេហ៍នោះទេ ក្រោយពីបានលែងលះស្វាមីកាលពីឆ្នាំ ២០១៥ ។ នាងបានប្រាប់ដែរថា ចំពោះគូជីវិតនោះ គឺនាងទុកឲ្យព្រហ្មលិខិតជាអ្នកកំណត់ទាំងស្រុង ព្រោះនាងមិនចង់ខកចិត្តម្តងទៀតនោះទេ ។ ចង់ដឹងថា តារាស្រីវ័យ ៥៤ ឆ្នាំរូបនេះ នៅមានសម្រស់ស្រស់សោភាយ៉ាងណា សូមទស្សនារូបថតខាងក្រោម ៖

តារាស្រី Rosamund Kwan វ័យ ៥៤ ឆ្នាំហើយ នៅតែស្រស់ស្អាតតារាស្រី Rosamund Kwan វ័យ ៥៤ ឆ្នាំហើយ នៅតែស្រស់ស្អាតតារាស្រី Rosamund Kwan វ័យ ៥៤ ឆ្នាំហើយ នៅតែស្រស់ស្អាតតារាស្រី Rosamund Kwan វ័យ ៥៤ ឆ្នាំហើយ នៅតែស្រស់ស្អាតតារាស្រី Rosamund Kwan វ័យ ៥៤ ឆ្នាំហើយ នៅតែស្រស់ស្អាតតារាស្រី Rosamund Kwan វ័យ ៥៤ ឆ្នាំហើយ នៅតែស្រស់ស្អាតតារាស្រី Rosamund Kwan វ័យ ៥៤ ឆ្នាំហើយ នៅតែស្រស់ស្អាត

ថាវរិទ្ធ (ប្រភព ៖ ឡបលីផប)