១២ សន្លឹក ថតចេញពីកំពូលជាងថតដ៏ល្បី

6 Videos


គឺពិតជាកើតចេញពីគំនិតច្នៃប្រឌិតនិងឆ្លាតវាងវៃរបស់ជាងថតរូបដែលមានសមត្ថភាពនិងទេពកោសល្យពិតៗទើបអាចថតបាននូវរូបភាពដ៏ល្អស្អាតនិងមានបង្កប់អត្ថន័យនៅក្នុងនោះបាន ។ កម្រងរូបភាពខាងក្រោមនេះត្រូវបានថតដោយអ្នកជំនាញខាងថតរូបដែលទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍និងកោតសរសើរពីសំណាក់មហាជនជាច្រើនព្រោះមិនមែនគ្រាន់តែជាការថតឲ្យតែបានជាប់ រូបភាពដើម្បីមើលកំសាន្តប៉ុណ្ណោះទេពោលគឺអ្នកថតរូបនេះបានប្រើខួរក្បាលរិះគិតនិងពិចារណាច្រើន ទម្រាំតែអាចថតបាននូវរូបភាពបែបនេះឡើងបានយកមកឲ្យគេទស្សនាសំខាន់គឺការបង្កប់នូវអត្ថន័យជាច្រើននៅក្នុងរូបភាពទាំងអស់នោះ ។

១២ សន្លឹក ថតចេញពីកំពូលជាងថតដ៏ល្បី

តាមរយៈរូបភាពគឺគេអាចដឹងបានថាអ្នកថតចង់ពិពណ៌នាពីរឿងអ្វី? ។ តោះនាំគ្នាទស្សនាកម្រងរូបភាពដែលជាស្នាដៃរបស់អ្នកឯកទេសខាងថតរូបនៅខាងក្រោមនេះនិងជួយធ្វើការវាយតម្លៃឲ្យផង ៕ ដេវីត

១.រូបភាពស្ត្រីចំណាស់អុំអង្ករថតដោយ AbeLess

១២ សន្លឹក ថតចេញពីកំពូលជាងថតដ៏ល្បី

២.រូបភាពមនុស្សជិះអូដ្ឋ ថតដោយ Alamy

១២ សន្លឹក ថតចេញពីកំពូលជាងថតដ៏ល្បី

៣.រូបភាព ស្ត្រីចំណាស់ធ្វើក្អម ថតដោយ Dominique Becam

១២ សន្លឹក ថតចេញពីកំពូលជាងថតដ៏ល្បី

៤.រូបភាព ខ្លួនជាមនុស្សជិះកង់តែក្បាលជាឆ្កែ ថតដោយ Emil Bodourov

១២ សន្លឹក ថតចេញពីកំពូលជាងថតដ៏ល្បី

៥.រូបភាព ខ្លា២ក្បាលអង្គុយលើផ្លូវកណ្តាលព្រៃ ថតដោយ Etienne

១២ សន្លឹក ថតចេញពីកំពូលជាងថតដ៏ល្បី

៦.រូបភាព ក្មេងប្រុសជាមួយសត្វក្របី ថតដោយ Fahmi Bhs

១២ សន្លឹក ថតចេញពីកំពូលជាងថតដ៏ល្បី

៧.រូបភាព ក្មេងមួយក្រុមលេងបង្វិលកង់ ថតដោយ Huu Hung truong

១២ សន្លឹក ថតចេញពីកំពូលជាងថតដ៏ល្បី

៨.រូបភាព ស្ត្រីហាលស្រូវ ថតដោយ Rahul Saha

១២ សន្លឹក ថតចេញពីកំពូលជាងថតដ៏ល្បី

៩.រូបភាព ក្មេងនៅជនបទលេងកីឡាក្នុងទឹកវាលស្រែ ថតដោយ Sujan Sarkar

១២ សន្លឹក ថតចេញពីកំពូលជាងថតដ៏ល្បី

១០.រូបភាព ការនេសាទត្រីបែបសាមញ្ញនៅជនបទ ថតដោយ Sung Wee Ho

១២ សន្លឹក ថតចេញពីកំពូលជាងថតដ៏ល្បី

១១.រូបភាព ស្ត្រីម្នាក់នៅលើវាលខ្សាច់ដ៏វែងឆ្ងាយល្វឹងល្វើយ ថតដោយ Tuan Tran

១២ សន្លឹក ថតចេញពីកំពូលជាងថតដ៏ល្បី

១២.រូបភាព កុមារីនៅក្នុងសួនផ្កាដ៏ស្រស់ស្អាត ថតដោយ Witol Dhippie

១២ សន្លឹក ថតចេញពីកំពូលជាងថតដ៏ល្បី