ក្រសួង​អប់រំ គាំទ្រ​ការអនុវត្ត​ផែនការ​យុទ្ធសាស្ត្រ​៥​ឆ្នាំ​របស់​អង្គការ​ភ្លែ​ន​ និពន្ធដោយ : ញឹក ស្រីល័ក្ខ       October-13-2016, 8:39 am         341

សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 010 299 377 - 012 900 132ក្រសួង​អប់រំ គាំទ្រ​ការអនុវត្ត​ផែនការ​យុទ្ធសាស្ត្រ​៥​ឆ្នាំ​របស់​អង្គការ​ភ្លែ​ន​