ក្មេងស្រីអាយុ៣ឆ្នាំនៅមានជីវិតដ៏អស្ចារ្យដោយសារ «ខែលសាកសពឪពុកម្តាយ» ក្រោយកប់ជាប់ក្នុងគំនរអគារបាក់ស្រុតរយៈពេល ១៤ ម៉ោង

តាមប្រភពព័ត៌មានចិនបានឲ្យដឹងថា អគារលំនៅដ្ឋានទ្រុឌទ្រោមចំនួន ៤ ស្ថិតនៅជាយក្រុង Wenzhou ខេត្ត Zhejiang (ចិន) បានបាក់ស្រុតបណ្តាលឲ្យមនុស្សជាប់គាំង កាលពីវេលាម៉ោង៤ទៀបភ្លឺថ្ងៃទី១០ តុលា ។

យោងតាមរបាយការណ៍ ចំនួនអ្នកស្លាប់នៃសោកនាដកម្មនេះ ឥឡូវនេះបានកើនឡើងរហូតដល់ ២២ នាក់ ហើយ ។ អ្នកនៅមានជីវិត ៦ នាក់ ត្រូវបានទាញចេញពីគំនរបាក់បែក ក្នុងនោះមានក្មេងស្រីអាយុ ៣ ឆ្នាំ ម្នាក់ផងដែរ ។

Loading...

គួរបញ្ជាក់ថា ក្មេងស្រីនោះត្រូវបានជួយសង្គ្រោះចេញពីគំនរបាក់បែកទាំងនៅមានជីវិតដ៏អស្ចារ្យ ក្រោយអាគារនោះបាក់ស្រុត អស់រយៈពេលជាង ១៤ ម៉ោង ។

ក្រុមអ្នកសង្គ្រោះនិយាយថា ក្មេងស្រីនោះនៅរស់រានមានជីវិត ដោយសារនាងត្រូវបាន«ខែលសាកសពឪពុកម្តាយ» របស់នាងការពារ នៅពេលផ្ទះរបស់ពួកគេបានបាក់ស្រុត ៕

ក្មេងស្រីអាយុ៣ឆ្នាំនៅមានជីវិតដ៏អស្ចារ្យដោយសារ «ខែលសាកសពឪពុកម្តាយ» ក្រោយកប់ជាប់ក្នុងគំនរអគារបាក់ស្រុតរយៈពេល ១៤ ម៉ោង

ក្មេងស្រីអាយុ៣ឆ្នាំនៅមានជីវិតដ៏អស្ចារ្យដោយសារ «ខែលសាកសពឪពុកម្តាយ» ក្រោយកប់ជាប់ក្នុងគំនរអគារបាក់ស្រុតរយៈពេល ១៤ ម៉ោង

ក្មេងស្រីអាយុ៣ឆ្នាំនៅមានជីវិតដ៏អស្ចារ្យដោយសារ «ខែលសាកសពឪពុកម្តាយ» ក្រោយកប់ជាប់ក្នុងគំនរអគារបាក់ស្រុតរយៈពេល ១៤ ម៉ោង

ក្មេងស្រីអាយុ៣ឆ្នាំនៅមានជីវិតដ៏អស្ចារ្យដោយសារ «ខែលសាកសពឪពុកម្តាយ» ក្រោយកប់ជាប់ក្នុងគំនរអគារបាក់ស្រុតរយៈពេល ១៤ ម៉ោង

ក្មេងស្រីអាយុ៣ឆ្នាំនៅមានជីវិតដ៏អស្ចារ្យដោយសារ «ខែលសាកសពឪពុកម្តាយ» ក្រោយកប់ជាប់ក្នុងគំនរអគារបាក់ស្រុតរយៈពេល ១៤ ម៉ោង

ក្មេងស្រីអាយុ៣ឆ្នាំនៅមានជីវិតដ៏អស្ចារ្យដោយសារ «ខែលសាកសពឪពុកម្តាយ» ក្រោយកប់ជាប់ក្នុងគំនរអគារបាក់ស្រុតរយៈពេល ១៤ ម៉ោង

ក្មេងស្រីអាយុ៣ឆ្នាំនៅមានជីវិតដ៏អស្ចារ្យដោយសារ «ខែលសាកសពឪពុកម្តាយ» ក្រោយកប់ជាប់ក្នុងគំនរអគារបាក់ស្រុតរយៈពេល ១៤ ម៉ោង

ក្មេងស្រីអាយុ៣ឆ្នាំនៅមានជីវិតដ៏អស្ចារ្យដោយសារ «ខែលសាកសពឪពុកម្តាយ» ក្រោយកប់ជាប់ក្នុងគំនរអគារបាក់ស្រុតរយៈពេល ១៤ ម៉ោង