ចិន​បង្ហាញ​ម៉ូ​ដ​សម្លៀក​បំពាក់​ប្រណីត​ឆ្នាំ​2017​នៅ​ក្រុងប៉ារីស

អំឡុង​ពេល​ជិត​ដាច់​ឆ្នាំ​ចាស់​ឈាន​ចូល​ឆ្នាំ​ថ្មី បណ្ដា​ប្រទេស​នានា​នៅ​លើ​ពិភពលោក​តែងតែ​បង្ហាញ​ស្នាដៃ​សម្លៀក​បំពាក់ ប្រណីត​ៗ​របស់​ខ្លួន ។ ជាក់ស្តែង​សមិទ្ធផល​របស់​អ្នក​ច្នៃ​ម៉ូ​ដ​ជនជាតិ​ចិន​បាន​បង្ហាញ​ដល់​មហាជន​នៅ​លើ​ពិភពលោក​ក្នុង​វេទិកា​មួយ​នៅ​ក្រុងប៉ារីស ប្រទេសបារាំង ប្រចាំឆ្នាំ​២០១៧ ។

សម្លៀក​បំពាក់​ទាំងនោះ​សុទ្ធតែ​ប្រណីត​គួរ​គាប់​ភ្នែក ៕