តើកីឡាករបាល់ទាត់មួយណា ដែលរត់លឿនជាងគេបំផុតលើពិភពលោក ក្នុងឆ្នាំ២០១៦នេះ?

ជាធម្មតា យើងតែងតែគិតថា Cristiano Ronaldo, Theo Walcott និង Garthe Bale ជាកីឡាករដែលមានចលនាលឿនដូចរន្ទះ​បាញ់ ខណៈកីឡាការផ្សេងទៀតដូចជា Lionel Messi និង Brazilian Ronaldo ជាកីឡាករដែលមានសន្ទុះលឿន។ ប៉ុន្តែ តើកីឡាករបាល់ទាត់មួយណា ដែលអាចរត់លឿនជាងគេបំផុតលើពិភពលោក ក្នុងឆ្នាំ២០១៦នេះ?

Antonio-Valencia

FIFA បានធ្វើការស្ទង់មតិ នៅពេលប្រកួតបាល់ទាត់ពិភពលោកនៅ Brazil កាលពីឆ្នាំ ២០១៤ នេះ ដោយបានរកឃើញថា កីឡាករដែលរត់លឿនជាងគេ គឺកីឡាករ Antonio Valencia ដែលមានល្បឿនដល់ទៅ ៣៥.២ km/h ឯណ្ណោះ។ ជាបន្ទាប់ គឺកីឡាករ Raheem Sterling ដែលមានល្បឿនដល់ទៅ ៣៥.១ km/h និងកីឡាករ
Gareth Bale ដែលមានល្បឿនដល់ទៅ ៣៤.៧ km/h៕

Fastest-footballers

ខាងក្រោមនេះ បង្ហាញលំដាប់កីឡាករបាល់ទាត់ដែលរត់លឿនជាងគេបំផុតលើពិភពលោក ក្នុងឆ្នាំ២០១៦នេះ

fastrunner

ប្រភពពី Baykdang

The post តើកីឡាករបាល់ទាត់មួយណា ដែលរត់លឿនជាងគេបំផុតលើពិភពលោក ក្នុងឆ្នាំ២០១៦នេះ? appeared first on CamboSport.