ផ្នត់​គំនិត​ខុស​គ្នា ទាំង​៧ រវាង​បុគ្គល​ជោគជ័យ និង​បុគ្គល​បរាជ័យ

តើ​អាកប្បកិរិយា​របស់​អ្នក ត្រឹម​ត្រូវ​ដើម្បី​អាច​សម្រេច​គោលដៅ​របស់​អ្នក​ហើយ​ឬ​នៅ? ភាព​ជោគជ័យ មិនមែន​ជា​រឿង​ចៃដន្យ​ឡើយ តែ​វា​កើត​ចេញ​ពី​សកម្មភាព ដែល​យើង​បាន​ធ្វើ​ជាមួយ​អ្នក​ដទៃ និង​របៀប​ដែល​យើង​គិត​ពី​ខ្លួន​ឯង។

 

ខាង​ក្រោម​នេះ គឺ​ជា​ផ្នត់​គំនិត​ខុស​គ្នា រវាង​បុគ្គល​ជោគជ័យ និង​បុគ្គល​បរាជ័យ៖

១)

បុគ្គល​ជោគជ័យ៖ ពួក​គេ​សប្បាយ​ចិត្ត នៅ​ពេល​ឃើញ​អ្នក​ដទៃ​ជោគជ័យ

បុគ្គល​បរាជ័យ៖ ពួក​គេ​សប្បាយ​ចិត្ត នៅ​ពេល​ឃើញ​អ្នក​ដទៃ​បរាជ័យ

 

ផ្នត់​គំនិត​ខុស​គ្នា ទាំង​៧ រវាង​បុគ្គល​ជោគជ័យ និង​បុគ្គល​បរាជ័យ

 

២)

បុគ្គល​ជោគជ័យ៖ ពួក​គេ​សម្រប​ខ្លួន​តាម​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ

បុគ្គល​បរាជ័យ៖ ពួក​គេ​ខ្លាច​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ

 

ផ្នត់​គំនិត​ខុស​គ្នា ទាំង​៧ រវាង​បុគ្គល​ជោគជ័យ និង​បុគ្គល​បរាជ័យ

 

៣)

បុគ្គល​ជោគជ័យ៖ ពួក​គេ​ពិភាក្សា​អំពី​គំនិត​ថ្មី

បុគ្គល​បរាជ័យ៖ ពួក​គេ​ពិភាក្សា​អំពី​មនុស្ស​ណា​ម្នាក់

 

ផ្នត់​គំនិត​ខុស​គ្នា ទាំង​៧ រវាង​បុគ្គល​ជោគជ័យ និង​បុគ្គល​បរាជ័យ

 

៤)

បុគ្គល​ជោគជ័យ៖ ពួក​គេ​ទទួល​រ៉ាប់រង ការ​បរាជ័យ​របស់​ពួក​គេ

បុគ្គល​បរាជ័យ៖ ពួក​គេ​បន្ទោស​អ្នក​ដទៃ ចំពោះ​ការ​បរាជ័យ​របស់​ពួក​គេ

 

ផ្នត់​គំនិត​ខុស​គ្នា ទាំង​៧ រវាង​បុគ្គល​ជោគជ័យ និង​បុគ្គល​បរាជ័យ

 

៥)

បុគ្គល​ជោគជ័យ៖ ពួក​គេ​ឈ្លាសវៃ ក្នុង​ការ​សិក្សា​រៀន​សូត្រ​បន្ថែម

បុគ្គល​បរាជ័យ៖ ពួក​គេ​គិត​ថា ពួក​គេ​ដឹង​គ្រប់​យ៉ាង

 

ផ្នត់​គំនិត​ខុស​គ្នា ទាំង​៧ រវាង​បុគ្គល​ជោគជ័យ និង​បុគ្គល​បរាជ័យ

 

៦)

បុគ្គល​ជោគជ័យ៖ ពួក​គេ​ជួយ​បំពេញ​អ្នក​ដទៃ

បុគ្គល​បរាជ័យ៖ ពួក​គេ​តែង​តែ​រិះគន់​អ្នក​ដទៃ

 

ផ្នត់​គំនិត​ខុស​គ្នា ទាំង​៧ រវាង​បុគ្គល​ជោគជ័យ និង​បុគ្គល​បរាជ័យ

 

៧)

បុគ្គល​ជោគជ័យ៖ ពួក​គេ​ចេះ​អត់​អោន​ឲ្យ​អ្នក​ដទៃ

បុគ្គល​បរាជ័យ៖ ពួក​គេ​រែក​ពន់​ការ​ច្រណែន​ឈ្នានីស​គ្នា

 

ផ្នត់​គំនិត​ខុស​គ្នា ទាំង​៧ រវាង​បុគ្គល​ជោគជ័យ និង​បុគ្គល​បរាជ័យ

 

ប្រែសម្រួល ៖ សេង ឡុង

ប្រភព ៖ interesting-facts