ឡូវសម្បូរទូស័ព្ទទំនើបផ្ទុះញឹកម្លេះ! ហើយកន្លែងណាមិនផ្ទុះ បែរជាមកបង្កការឆោឡោលើយន្តហោះទៀត

កាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះ អ្នកដំណើរនៅលើជើងហោះហើររបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ Southwest Airlines មានសំគាល់ ៩៩៤ មកពីរដ្ឋ Kentucky ត្រូវបានជម្លៀសចេញកាលពីថ្ងៃពុធ ក្រោយទូរស័ព្ទ Samsung Galaxy Note 7 របស់អ្នកដំណើរម្នាក់បានផ្ទុះឡើង មុនពេលយន្តហោះហើរ ។

យោងតាមប្រភពព័ត៌មាន កាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធ ជើងហោះហើរ Southwest Airlines នៅព្រលានយន្តហោះក្រុង Louisville នេះ បានកំណត់ពេលហោះហើរទៅកាន់ទីក្រុង Baltimore, ប៉ុន្តែ វាបានជួបបញ្ហា ក្រោយផ្សែងហុយទ្រលោមដែលកើតចេញពីទូរស័ព្ទផ្ទុះ ត្រូវបានរាយការណ៍នៅក្នុងកាប៊ីន ខណៈវារៀបចំចេញដំណើរ ៕

Loading...

ឡូវសម្បូរទូស័ព្ទទំនើបផ្ទុះញឹកម្លេះ! ហើយកន្លែងណាមិនផ្ទុះ បែរជាមកបង្កការឆោឡោលើយន្តហោះទៀត

ឡូវសម្បូរទូស័ព្ទទំនើបផ្ទុះញឹកម្លេះ! ហើយកន្លែងណាមិនផ្ទុះ បែរជាមកបង្កការឆោឡោលើយន្តហោះទៀត

ឡូវសម្បូរទូស័ព្ទទំនើបផ្ទុះញឹកម្លេះ! ហើយកន្លែងណាមិនផ្ទុះ បែរជាមកបង្កការឆោឡោលើយន្តហោះទៀត

ឡូវសម្បូរទូស័ព្ទទំនើបផ្ទុះញឹកម្លេះ! ហើយកន្លែងណាមិនផ្ទុះ បែរជាមកបង្កការឆោឡោលើយន្តហោះទៀត