អ្នកនាង ខៀវ សាន​សា​ណា សម្រេច​ទទួលយក​កំណើត​កូន​ជាមួយ​ស្វាមី​ទី​២

ភ្នំពេញ​៖​បន្ទាប់ពី​បែកបាក់​ប្តី​ទីមួយ​ជា​ជនជាតិ​កាណាដា​អស់​ជាច្រើន​ឆ្នាំ​ពិធី​ការិនី សម្តី​ផ្អែម​អ្នកនាង​ខៀវ​សាន​សា​ណា​សម្រេចចិត្ត​ចូល​រោងការ​ជាថ្មី​ជាមួយ​គូស្នេហ៍​ថ្មី​ជា​ជនជាតិ​អូស្ត្រាលី​វិញ​ម្តង​។ នាង និង​ស្វាមី​សម្រេចចិត្ត​ទទួលយក​កំ​ណើ​កូន​ភ្លាមៗ​ក្រោយ​រៀបការ​រួច​ព្រោះតែ​នាង​និង​ស្វាមី​មាន​វ័យ