ទិដ្ឋភាព ​​មក​ដល់​របស់​​ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិ​ឡាវ​មុន​នេះ​បន្តិច

​ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិ​ឡាវ ​នឹង​ធ្វើ​ការ​ប្រកួត​វគ្គ​ជម្រុះ​ AFF Suzuki Cup ​​ប៉ះ​ក្រុម​ម្ចាស់​ផ្ទះ​កម្ពុជា​​នា​ថ្ងៃ​ទី​១៥​ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១៦ នា​វេលា​ម៉ោង​៦:៣០​នាទី​នៅ​ពហុ​កីឡដ្ឋាន​ជាតិ​សម្រាប់​​ការ​ប្រកួត​ដំបូង​របស់​​ពួកគេ​។

ខាង​ក្រោម​ជា​កម្រង​រូប​ភាព​នៃ​ការ​មក​ដល់​​អាកាសយានដ្ឋាន​ជាតិ​របស់​ក្រុម​ឡាវមុន​នេះ​បន្តិច​៖

 

ទិដ្ឋភាព ​​មក​ដល់​របស់​​ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិ​ឡាវ​មុន​នេះ​បន្តិច

 

ទិដ្ឋភាព ​​មក​ដល់​របស់​​ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិ​ឡាវ​មុន​នេះ​បន្តិច

 

ទិដ្ឋភាព ​​មក​ដល់​របស់​​ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិ​ឡាវ​មុន​នេះ​បន្តិច

 

ទិដ្ឋភាព ​​មក​ដល់​របស់​​ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិ​ឡាវ​មុន​នេះ​បន្តិច

 

ទិដ្ឋភាព ​​មក​ដល់​របស់​​ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិ​ឡាវ​មុន​នេះ​បន្តិច

 

ទិដ្ឋភាព ​​មក​ដល់​របស់​​ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិ​ឡាវ​មុន​នេះ​បន្តិច

 

ទិដ្ឋភាព ​​មក​ដល់​របស់​​ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិ​ឡាវ​មុន​នេះ​បន្តិច

 

ទិដ្ឋភាព ​​មក​ដល់​របស់​​ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិ​ឡាវ​មុន​នេះ​បន្តិច

 

ទិដ្ឋភាព ​​មក​ដល់​របស់​​ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិ​ឡាវ​មុន​នេះ​បន្តិច

 

ទិដ្ឋភាព ​​មក​ដល់​របស់​​ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិ​ឡាវ​មុន​នេះ​បន្តិច

 

ទិដ្ឋភាព ​​មក​ដល់​របស់​​ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិ​ឡាវ​មុន​នេះ​បន្តិច

អត្ថបទ៖ ស្រី សុវណ្ណដារ៉ា​