នៅវេលាម៉ោង១៥៖១៥នាទីរសៀលថ្ងៃនេះ ប្រធានាធិបតីចិន លោក ស៊ី ជិនពីង នឹងអញ្ជើញទៅដល់ព្រះបរមរាជវាំង ដើម្បីគាល់សម្តេចម៉ែ និងព្រះមហាក្សត្រ

ភ្នំពេញ)៖ យោងតាមកាលបរិច្ឆេទ នៅវេលាម៉ោង១៥៖០០នាទី ប្រធានាធិបតីចិន នឹងចាកចេញពីសណ្ឋាគារអ៉ិនធើខន ធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ព្រះបរមរាជវាំង, ហើយនៅម៉ោង១៥៖១៥នាទីរសៀលថ្ងៃដដែលនេះ លោក ស៊ី ជិនពីង និងគណៈប្រតិភូចិន នឹងអញ្ជើញទៅដល់ព្រះបរមរាជវាំង ដើម្បីគាល់សម្តេចម៉ែ ព្រះបរមនាថ នរោត្តម មុនីនាថ សីហនុ និងព្រះករុណា ព្រះបាទ សម្តេច នររោត្តម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

អំឡុងដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋរបស់ប្រធានាធិបតីចិននេះ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា-ចិន នឹងចុះកិច្ចព្រមព្រៀង និងពិធីសារសំខាន់ៗកើនឡើងជិត៤០។

Loading...

នៅមុនដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក ស៊ី ជិនពីង មកដល់ប្រទេសកម្ពុជា សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃកម្ពុជា បានបង្ហោះសារមួយនៅលើ Facebook ដោយប្រកាសថា កម្ពុជារីករាយស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅបំផុត ចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតី ស៊ី ជិនពីង មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះ៕

នៅវេលាម៉ោង១៥៖១៥នាទីរសៀលថ្ងៃនេះ ប្រធានាធិបតីចិន លោក ស៊ី ជិនពីង នឹងអញ្ជើញទៅដល់ព្រះបរមរាជវាំង ដើម្បីគាល់សម្តេចម៉ែ និងព្រះមហាក្សត្រ

នៅវេលាម៉ោង១៥៖១៥នាទីរសៀលថ្ងៃនេះ ប្រធានាធិបតីចិន លោក ស៊ី ជិនពីង នឹងអញ្ជើញទៅដល់ព្រះបរមរាជវាំង ដើម្បីគាល់សម្តេចម៉ែ និងព្រះមហាក្សត្រ

នៅវេលាម៉ោង១៥៖១៥នាទីរសៀលថ្ងៃនេះ ប្រធានាធិបតីចិន លោក ស៊ី ជិនពីង នឹងអញ្ជើញទៅដល់ព្រះបរមរាជវាំង ដើម្បីគាល់សម្តេចម៉ែ និងព្រះមហាក្សត្រ

នៅវេលាម៉ោង១៥៖១៥នាទីរសៀលថ្ងៃនេះ ប្រធានាធិបតីចិន លោក ស៊ី ជិនពីង នឹងអញ្ជើញទៅដល់ព្រះបរមរាជវាំង ដើម្បីគាល់សម្តេចម៉ែ និងព្រះមហាក្សត្រ

នៅវេលាម៉ោង១៥៖១៥នាទីរសៀលថ្ងៃនេះ ប្រធានាធិបតីចិន លោក ស៊ី ជិនពីង នឹងអញ្ជើញទៅដល់ព្រះបរមរាជវាំង ដើម្បីគាល់សម្តេចម៉ែ និងព្រះមហាក្សត្រ

នៅវេលាម៉ោង១៥៖១៥នាទីរសៀលថ្ងៃនេះ ប្រធានាធិបតីចិន លោក ស៊ី ជិនពីង នឹងអញ្ជើញទៅដល់ព្រះបរមរាជវាំង ដើម្បីគាល់សម្តេចម៉ែ និងព្រះមហាក្សត្រ

នៅវេលាម៉ោង១៥៖១៥នាទីរសៀលថ្ងៃនេះ ប្រធានាធិបតីចិន លោក ស៊ី ជិនពីង នឹងអញ្ជើញទៅដល់ព្រះបរមរាជវាំង ដើម្បីគាល់សម្តេចម៉ែ និងព្រះមហាក្សត្រ

នៅវេលាម៉ោង១៥៖១៥នាទីរសៀលថ្ងៃនេះ ប្រធានាធិបតីចិន លោក ស៊ី ជិនពីង នឹងអញ្ជើញទៅដល់ព្រះបរមរាជវាំង ដើម្បីគាល់សម្តេចម៉ែ និងព្រះមហាក្សត្រ

នៅវេលាម៉ោង១៥៖១៥នាទីរសៀលថ្ងៃនេះ ប្រធានាធិបតីចិន លោក ស៊ី ជិនពីង នឹងអញ្ជើញទៅដល់ព្រះបរមរាជវាំង ដើម្បីគាល់សម្តេចម៉ែ និងព្រះមហាក្សត្រ

នៅវេលាម៉ោង១៥៖១៥នាទីរសៀលថ្ងៃនេះ ប្រធានាធិបតីចិន លោក ស៊ី ជិនពីង នឹងអញ្ជើញទៅដល់ព្រះបរមរាជវាំង ដើម្បីគាល់សម្តេចម៉ែ និងព្រះមហាក្សត្រ

នៅវេលាម៉ោង១៥៖១៥នាទីរសៀលថ្ងៃនេះ ប្រធានាធិបតីចិន លោក ស៊ី ជិនពីង នឹងអញ្ជើញទៅដល់ព្រះបរមរាជវាំង ដើម្បីគាល់សម្តេចម៉ែ និងព្រះមហាក្សត្រ

នៅវេលាម៉ោង១៥៖១៥នាទីរសៀលថ្ងៃនេះ ប្រធានាធិបតីចិន លោក ស៊ី ជិនពីង នឹងអញ្ជើញទៅដល់ព្រះបរមរាជវាំង ដើម្បីគាល់សម្តេចម៉ែ និងព្រះមហាក្សត្រ

នៅវេលាម៉ោង១៥៖១៥នាទីរសៀលថ្ងៃនេះ ប្រធានាធិបតីចិន លោក ស៊ី ជិនពីង នឹងអញ្ជើញទៅដល់ព្រះបរមរាជវាំង ដើម្បីគាល់សម្តេចម៉ែ និងព្រះមហាក្សត្រ

នៅវេលាម៉ោង១៥៖១៥នាទីរសៀលថ្ងៃនេះ ប្រធានាធិបតីចិន លោក ស៊ី ជិនពីង នឹងអញ្ជើញទៅដល់ព្រះបរមរាជវាំង ដើម្បីគាល់សម្តេចម៉ែ និងព្រះមហាក្សត្រ

ប្រភព៖ freshnewsasia