នី រតនា ធ្វើអ្វីខ្លះ បានជាពិធីការិនី ពេជ្រ សេរីរ័ត្ន អៀនដល់ថ្នាក់ហ្នឹង? (មានវីដេអូ)

6 Videos


នៅក្នុងកម្មវិធី «ពេញចិត្តឬអត់ថ្ងៃអាទិត្យ» ដែលនឹងត្រៀមចាក់ផ្សាយនៅថ្ងៃអាទិត្យទី ១៦ ខែតុលាសប្តាហ៍នេះ នឹងធ្វើឱ្យប្រិយមិត្តភ្ញាក់ផ្អើលមិនខាន ព្រោះមានវត្តមានតារាចម្រៀងម្ចាស់ពាន Cambodian Idol នី រតនា ចូលរួម ។

នី រតនា ធ្វើអ្វីខ្លះ បានជាពិធីការិនី ពេជ្រ សេរីរ័ត្ន អៀនដល់ថ្នាក់ហ្នឹង? (មានវីដេអូ)

ក្នុងកម្មវិធីនេះ គេឃើញមានវីដេអូខ្លីមួយត្រូវបានបង្ហោះជាសាធារណៈលើទំព័រហ្វេសប៊ុក ដែលបង្ហាញពីលោក នី រតនា កំពុងច្រៀងបទ «ថ្នម» ។ តាមរយៈបទ «ថ្នម» នេះបានធ្វើឱ្យមហាជន និង គណៈកម្មការត្រូវចិត្តយ៉ាងខ្លាំង តែអ្វីដែលគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍នោះ គឺពិធីការិនីសម្បូរវោហារ ពេជ្រ សេរីរ័ត្ន បែរជាប្រែទឹកមុខទៅជាអៀនទៅវិញ នៅពេលលោក នី រតនា បកស្រាយបទនេះ ។

នី រតនា ធ្វើអ្វីខ្លះ បានជាពិធីការិនី ពេជ្រ សេរីរ័ត្ន អៀនដល់ថ្នាក់ហ្នឹង? (មានវីដេអូ)

ចង់ដឹងថា លោក នី រតនា ធ្វើឱ្យពិធីការិនី ពេជ្រ សេរីរ័ត្ន មានអាការអៀនខ្លាំងយ៉ាងណា សូមចុចទស្សនាវីដេអូនេះ ៖                                                                                                                                      សាកល

នី រតនា ធ្វើអ្វីខ្លះ បានជាពិធីការិនី ពេជ្រ សេរីរ័ត្ន អៀនដល់ថ្នាក់ហ្នឹង? (មានវីដេអូ)នី រតនា ធ្វើអ្វីខ្លះ បានជាពិធីការិនី ពេជ្រ សេរីរ័ត្ន អៀនដល់ថ្នាក់ហ្នឹង? (មានវីដេអូ)នី រតនា ធ្វើអ្វីខ្លះ បានជាពិធីការិនី ពេជ្រ សេរីរ័ត្ន អៀនដល់ថ្នាក់ហ្នឹង? (មានវីដេអូ)នី រតនា ធ្វើអ្វីខ្លះ បានជាពិធីការិនី ពេជ្រ សេរីរ័ត្ន អៀនដល់ថ្នាក់ហ្នឹង? (មានវីដេអូ)នី រតនា ធ្វើអ្វីខ្លះ បានជាពិធីការិនី ពេជ្រ សេរីរ័ត្ន អៀនដល់ថ្នាក់ហ្នឹង? (មានវីដេអូ)នី រតនា ធ្វើអ្វីខ្លះ បានជាពិធីការិនី ពេជ្រ សេរីរ័ត្ន អៀនដល់ថ្នាក់ហ្នឹង? (មានវីដេអូ)