កែវ វាសនា និង ដេននី ក្វាន់ ក្នុងបទចម្រៀង«ហត់ ឬ នៅប្រច័ណ្ឌយ៉ាងហ្នឹង» (មានវីដេអូ)

6 Videos


ថ្មីៗនេះផលិតកម្មថោនបានបញ្ចេញនូវបទចម្រៀង «ហត់ឬនៅប្រច័ណ្ឌយ៉ាងហ្នឹង» ដែល សំដែងដោយតារាសំដែង ដេននី ក្វាន់ និង តារាចម្រៀង កែវ វាសនា ធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ ជាខ្លាំងពីសំណាក់ទស្សនិកជន ។

កែវ វាសនា និង ដេននី ក្វាន់ ក្នុងបទចម្រៀង«ហត់ ឬ នៅប្រច័ណ្ឌយ៉ាងហ្នឹង» (មានវីដេអូ)

បទចម្រៀង«ហត់ឬនៅប្រច័ណ្ឌយ៉ាងហ្នឹង»គ្រាន់តែចេញTraillerភ្លាមមានការគាំទ្រច្រើនពីអ្នកនិយមបទចម្រៀងដោយគេបានសរសើរថាទាំងការសំដែងក៏សមនិងច្រៀងក៏ពីរោះ ។

កែវ វាសនា និង ដេននី ក្វាន់ ក្នុងបទចម្រៀង«ហត់ ឬ នៅប្រច័ណ្ឌយ៉ាងហ្នឹង» (មានវីដេអូ)

ចំពោះបទ«ហត់ឬនៅប្រច័ណ្ឌយ៉ាងហ្នឹង»ជាស្នាដៃរបស់ផលិតកម្មថោនដែលក្នុងនោះច្រៀងដោយលោកកែវវាសនាដឹកនាំសម្ដែងដោយលោកវ៉ាតលីម៉េងនិពន្ធទំនុកច្រៀងដោយលោកយឹមតាស្រង់ និង សម្រួលបទភ្លេងដោយដាភ្លេង ។

កែវ វាសនា និង ដេននី ក្វាន់ ក្នុងបទចម្រៀង«ហត់ ឬ នៅប្រច័ណ្ឌយ៉ាងហ្នឹង» (មានវីដេអូ)

តោះចង់ដឹងថា បទចម្រៀងនោះទាំងការសំដែងនិងច្រៀងពីរើយ៉ាងណាសូមទស្សនាឃ្លីបវីដេអូខាងក្រោមនេះដូចតទៅ ៕   ដេវីត

កែវ វាសនា និង ដេននី ក្វាន់ ក្នុងបទចម្រៀង«ហត់ ឬ នៅប្រច័ណ្ឌយ៉ាងហ្នឹង» (មានវីដេអូ)