ក្រសួង​ការងារ​ជំរុញ​គ្រឹះស្ថាន​អប់រំ​ក្រោម​ឱវាទ ឲ្យ​ព​ន្លឿ​ន​ការធ្វើ​សញ្ញាបត្រ​ដល់​សិស្ស​និស្សិត​ និពន្ធដោយ : ថ្មីៗ       October-14-2016, 7:39 am         307

សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 086 654 846 - 012 722 108ក្រសួង​ការងារ​ជំរុញ​គ្រឹះស្ថាន​អប់រំ​ក្រោម​ឱវាទ ឲ្យ​ព​ន្លឿ​ន​ការធ្វើ​សញ្ញាបត្រ​ដល់​សិស្ស​និស្សិត​