បន្តិចទៀត​នេះ ប្រធានាធិបតី​ចិន​នឹង​ចាក​ចេញពី​កម្ពុជា​បន្ត​ទស្សនកិច្ច​នៅ​បង់​ក្លា​ដេ​ស

រាជធានី​ភ្នំពេញ ៖ តាម​កម្មវិធី​ដែល​បាន​គ្រោងទុក​នៅ​វេលា​ម៉ោង​៩​និង​៣០​នាទី​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​១៤ តុលា​នេះ ប្រធានាធិបតី​ចិន​ដែល​បញ្ចប់​ដំណើរ​ទស្សនកិច្ច​ផ្លូវ​រដ្ឋ​នៅ​កម្ពុជា នឹង​បន្តដំណើរ​ទៅ​ទស្សនកិច្ច​ជា​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ក្នុង​រយៈពេល​៣០​ឆ្នាំ នៅ​ប្រទេស​បង់​ក្លា​ដេ​ស ៕