ឯកឧត្តម ថៃ នរៈសត្យា ៖ “ប្រែតទៅវិញអស់ ទេពអប្សរហោះហើរពេញពាស…! “

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ឯកឧត្តម ថៃ នរៈសត្យា រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងវប្បធម៌បានចេញប្រតិកម្មផ្ទួនៗទៅលើការនិយមសម្ញែងដើមទ្រូងរបស់បណ្ដាសិល្បការិនីខ្មែរ ដែលឯកឧត្តម

យល់ថា ជំងឺចាស់ចង់លាប់ឡើងវិញ និងហាក់ផ្គើននឹងអ្វីដែលឯកឧត្តមបានលើកឡើងកន្លងមក។

ប្រតិកម្មរបស់រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងវប្បធម៌លើបណ្ដាញសង្គម ដោយមានភ្ជាប់ជាមួយរូបថតអួតបង្ហាញដើមទ្រូងរបស់សិល្បការិនីខ្មែរមួយចំនួនផងនោះ សំដៅលើ ការស្លៀកពាក់ បញ្ចេញដើមទ្រូង ដែលជាជំងឺចាស់ ខណៈឯកឧត្តមធ្លាប់ទាំងបានកោះហៅតារាសិចស៊ី ដេនី ក្វាន់ មកទទួលយកការអប់រំផងលើងវិញ។ ឥឡូវ ជំងឺនេះ ហាក់កម្រើក ឯកឧត្តម ថៃ នរៈសត្យា បានសរសេរថា “ប្រែតទៅវិញអស់ ទេពអប្សរ ហោះហើរពេញពាសតែជម្ងឺចាស់ដូចជាចង់លាប់មកវិញធ្ងន់ពាប់ ស្របពេលដែលក្រមសីលធម៌ កំពុងបន្តនីតិវិធីផ្លូវការ។ ដឹងថាត្រូវហើយមិនធ្វើ និងដឹងថាខុសហើយមិនកែពិតជាកំហុសតែពីរគត់របស់មនុស្សទូទៅលើលោកនេះមែន…! “។

ឯកឧត្តម ថៃ នរៈសត្យា ៖ “ប្រែតទៅវិញអស់ ទេពអប្សរហោះហើរពេញពាស…! “ ឯកឧត្តម ថៃ នរៈសត្យា ៖ “ប្រែតទៅវិញអស់ ទេពអប្សរហោះហើរពេញពាស…! “ ឯកឧត្តម ថៃ នរៈសត្យា ៖ “ប្រែតទៅវិញអស់ ទេពអប្សរហោះហើរពេញពាស…! “ ឯកឧត្តម ថៃ នរៈសត្យា ៖ “ប្រែតទៅវិញអស់ ទេពអប្សរហោះហើរពេញពាស…! “

ឯកឧត្តម ថៃ នរៈសត្យា ៖ “ប្រែតទៅវិញអស់ ទេពអប្សរហោះហើរពេញពាស…! “