“បង​ជា​អ្នកណា?” OST “បេសកកម្ម​មួយ” ពី ឆដា

“បង​ជា​អ្នកណា?” ជា​បទ​ចម្រៀង​ក្នុង​សាច់រឿង​ប្រលោម​លោក “បេសកកម្ម​មួយ” ដែល​ទ​ទទួល​បាន​ការ​និពន្ធ​បទ​ភ្លេង ​និង​ទំនុក​ច្រៀង​ដោយ​ ម៉ានិត​ និង​ច្រៀង​ដោយ ឆដា។
 
“បេសកកម្ម​មួយ” ជា​ស្នាដៃ​ប្រលោម​លោក​ទី​១​របស់​ម្ចាស់​បទ “ស្រលាញ់​គ្នា​ហេតុអ្វី​ចាំបាច់​លាក់​បាំង​” ដែល​បាន​ចេញ​ផ្សាយ​កំឡុង​ដើម​ឆ្នាំ ២០១៦៕

 

“បង​ជា​អ្នកណា?” OST “បេសកកម្ម​មួយ” ពី ឆដា

 

រូបភាព​ផ្ដល់សិទ្ធ​ដោយ Crazed

 

ទៅ​ស្ដាប់​បទ “បង​ជា​អ្នកណា?” ទាំង​អស់​គ្នា៖

 

 

អត្ថបទ៖ SAMEDY