ថត​រូប Milky Way បាន​ស្អាត​ពេល​យប់ ត្រូវ​ចេះ ១២ ជំហាន​នេះ

ការ​ថត​រូប Milky Way ជា​ការ​ថត​ទិដ្ឋភាព​កញ្ចុំ​ផ្កាយ​នៅ​ពេល​យប់ស្រស់ស្អាត​ពី​ផែនដី តាម​ទិស​ដៅ​ផ្សេងៗ​របស់ Milky Way។

 

ថត​រូប Milky Way បាន​ស្អាត​ពេល​យប់ ត្រូវ​ចេះ ១២ ជំហាន​នេះរូប​ថត Milky Way លើ​ភ្នំ​បូកគោ ថត​ដោយ​ក្រុម Cambodia Photography Trip  

 

តាម​ការ​បក​ស្រាយ​របស់ លោក ឡាង សុលីណា ស្ថាបនិក​ក្រុម Cambodian Photography Trip និង​ជា​អ្នក​បច្ចេកទេស​ផ្នែក​កាមេរ៉ា​នៅ​ក្រុមហ៊ុន AA Cambodia បង្ហើប​ថា ចង់​បាន​រូប​ថត Milky Way ស្រស់​ស្អាត អ្នក​ចាំ​បាច់​ត្រូវ​ស្វែងយល់​ឲ្យ​បាន​ច្រើន​ពី​អាកាសធាតុ ពេល​វេលា ការ​ប្រើប្រាស់​កាមេរ៉ា និង​តិចនិក​សំខាន់ៗ ផ្សេង​ជា​ច្រើន​ទៀត​សម្រាប់​ត្រៀម​ផ្តិត​យក Milky Way ពេល​យប់​ងងឹត។

 

ស្ដាប់​អ្នក​ជំនាញ​បក​ស្រាយ ពី​គន្លឹះ​ថត​រូប Milky Way ទាំង ១២ ជំហាន​សំខាន់ៗ៖

 

 

ទាញ​យក​កម្មវិធី​ជំនួយ​ដល់​ការ​ថត​រូប Milky Way៖

 

Sky Guide

ថត​រូប Milky Way បាន​ស្អាត​ពេល​យប់ ត្រូវ​ចេះ ១២ ជំហាន​នេះ

 

SkyView

ថត​រូប Milky Way បាន​ស្អាត​ពេល​យប់ ត្រូវ​ចេះ ១២ ជំហាន​នេះ

ថត​រូប Milky Way បាន​ស្អាត​ពេល​យប់ ត្រូវ​ចេះ ១២ ជំហាន​នេះ

 

លើ App Store អាច​ទាញ​យក MOON

ថត​រូប Milky Way បាន​ស្អាត​ពេល​យប់ ត្រូវ​ចេះ ១២ ជំហាន​នេះ

 

លើ Play Store អាច​ទាញ​យក MOON 3D

ថត​រូប Milky Way បាន​ស្អាត​ពេល​យប់ ត្រូវ​ចេះ ១២ ជំហាន​នេះ

 

 

អត្ថបទ៖ ប៉ែត ផាន់និត