៩​ខែ​ដើមឆ្នាំ រដ្ឋ​រក​ចំណូល​គយ​បាន ១,៣​ពាន់​លាន​ដុល្លារ​ និពន្ធដោយ : ញ៉ុង​ ហេង       October-14-2016, 9:39 am         276

សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 086 654 846 - 012 722 108៩​ខែ​ដើមឆ្នាំ រដ្ឋ​រក​ចំណូល​គយ​បាន ១,៣​ពាន់​លាន​ដុល្លារ​រូបភាពពីអគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករកម្ពុជា