ក្មេង​សោះ​សាហាវ​ម្ល៉េះ រំលោភ​វាយ​សម្លាប់​នឹង​ដុំថ្ម​

ខេត្តកំពង់ស្ពឺ៖ នៅថ្ងៃទី១៣ខែ១០ឆ្នាំ២០១៦មានករណី ចាប់រំលោប កុមារី អាយុ ៧ ឆ្នាំ នៅ ភូមិ ចំរើនផល ឃុំ ពោធិម្រាល ស្រុក បរសេដ្ឋ ខេត្ត កំពង់ស្ពឺ ដោយធ្វើសកម្មភាព វាយនឹងដុំថ្ម ៕

ក្មេង​សោះ​សាហាវ​ម្ល៉េះ រំលោភ​វាយ​សម្លាប់​នឹង​ដុំថ្ម​ ក្មេង​សោះ​សាហាវ​ម្ល៉េះ រំលោភ​វាយ​សម្លាប់​នឹង​ដុំថ្ម​