ក្នុងដំណើរទស្សនៈកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីចិនមកកាន់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា មានកិច្ចព្រមព្រៀងអ្វីខ្លះ ?

6 Videos


នៅម៉ោងប្រមាណ ៧ និង ០៣ នាទីព្រលប់ ថ្ងៃទី ១៣ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៦ នេះ ជំនួបរវាងសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និង លោកប្រធានាធិបតី ស៊ី ជិនពីង នៅឯវិមានសន្តិភាព ដោយថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរធ្វើជាអធិបតីភាព ក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀង និង ពិធីសារចំនួន ៣១ ។

ក្នុងដំណើរទស្សនៈកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីចិនមកកាន់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា មានកិច្ចព្រមព្រៀងអ្វីខ្លះ ?

កិច្ចព្រមព្រៀង និង ពិធីសារទាំងនោះរួមមាន ៖
ទី ១ : កិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងដំណាក់កាលថ្មី ។
ទី២ : អនុស្សារណៈយោគយល់គ្នា ស្ដីពីការរៀបចំចំណុចនៃផែនការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគី ដើម្បីរួមគ្នាបង្កើត កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចផ្លូវសូត្រ និង កិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្លូវសូត្រសមុទ្រ សតវត្សទី ២១ ។
ទី៣ : កិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពី កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច និង បច្ចេកទេសស្ដីពី ការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានឥតសំណងចំនួន ១.២០០លានយ័ន ។
ទី៤ : អនុស្សារណៈនៃការយោគយល់គ្នា ស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសមុទ្រ ។
ទី៥ : កិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យវិទ្យុ និង ទូរទស្សន៍ ។
ទី៦ : អនុស្សារណៈនៃការយោគយល់គ្នា ស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យអធិការកិច្ច ។
ទី៧ : អនុស្សារណៈនៃការយោគយល់គ្នា ស្ដីពីកម្មវិធីផ្លាស់ប្ដូរទស្សនកិច្ចអ្នកវិទ្យាសាស្ដ្រ ។
ទី៨ : កិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីការចៀសវាងការយកពន្ធត្រួតគ្នា ។
ទី៩ : លិខិតប្តូរសារស្តីពីគម្រោង សាងសង់អាគារពេទ្យនិត្តភាពកម្ពុជា-ចិន ។
ទី១០ : ពិធីសារស្តីពីការលុបឥណទានឥតការប្រាក់ ។
ទី១១ : កិច្ចពរមព្រៀងក្របខណ្ឌស្តីបីការសន្យាផ្តល់ឥណទាន សម្បទានជាប្រាក់យ័នចិន សម្រាប់គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រជំហានទី២ ។
ទី១២ : កិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច និងបច្ចេកទេស ជាឥណទានឥតការប្រាក់ សម្រាប់គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ប្រព័ន្ធធារ៉ាសាស្ត្រវៃកូ ជំហានទី២ ។
ទី១៣ : កិច្ចព្រមព្រៀងក្របខណ្ឌស្តីពីការសន្យាផ្តល់ឥណទាន ជាប្រាក់យ័ន ចិនសម្រាប់គម្រោងសាងសង់ផ្លូវជាតិលេខ៥១ ។
ទី១៤ : កិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច និង បច្ចេកទេស ជាឥណទានការប្រាក់សម្រាប់សាងសង់ផ្លូវជាតិលេខ៥១។
ទី១៥ : កិច្ចព្រមព្រៀងក្របខណ្ឌស្តីពីការសន្យាផ្តល់ឥណទានសម្បទាន ជាប្រាក់យ័នចិន សម្រាប់គម្រោងសាងសង់ផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងទី២ ។
ទី១៦ : អនុស្សារណៈនៃការយោគួល់គ្នា សម្រាប់សិក្សាប្លង់មេស្តីពីផែនការសម្រោង ធនធានទឹកនៅកម្ពុជា និងគម្រោងរៀបចំ និងគាំទ្រសម្ភារៈគម្រោងវិទ្យាស្ថានធនធានទឹក។
ទី១៧ : លិខិតប្តូរសារស្តីពីប្រព្រឹត្តកម្ម មិនជាប់ពន្ធចំនួន៩៧ភាគរយ នៃមុខទំនិញសរុប ។
ទី១៨ : អនុស្សារណៈនៃការយោគយល់ គ្នាស្តីពីការជំរុញគម្រោងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ វិនិយោគឧស្សហកម្មគន្លឹះ។
ទី១៩ : អនុស្សារណៈនៃការយោគយល់គ្នា ស្តីពីដំណើរការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្លាស់ប្តូរ ព័ត៌មានចារកម្មពាក់ព័ន្ធលើវិស័យអនុវត្តច្បាប់សន្តិសុខផ្ទៃប្រទេស។
ទី២០ : កិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអមពើជួញដូរមនុស្ស ។
ទី២១ : កិច្ចព្រមព្រៀងសម្បទានសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាប-អង្គរ ។
ទី២២ : កិច្ចព្រមព្រៀងឥណទានសម្បទានជាប្រាក់យ័នចិន សម្រាប់គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ប្រពន្ធធារាសាស្ត្រវ៉ៃកូ ជំហានទី២ ។
ទី២៣ : កិច្ចព្រមព្រៀងឥណទានសម្បទានជាប្រាក់យ័នចិន សម្រាប់គម្រោងសាងសង់ផ្លូវជាតិលេខ ៥១ ។
ទី២៤ : កិច្ចព្រមព្រៀងឥណទានសម្បទានជាប្រាក់យ័នចិន សម្រាប់គម្រោងសាងសង់ផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងទី ២ ។
ទី២៥ : កិច្ចព្រមព្រៀងឥណទានសម្បទានជាប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក សម្រាប់គម្រោងសាងសង់ខ្សែបញ្ជូនអគ្គិសនីជនបទជំហានទី៥ និងទី៦។
ទី២៦ : កិច្ចសន្យាសាងសង់ផ្លូវជាតិលេខ១១ អ្នកលឿង ថ្នល់ទទឹង ។
ទី២៧ : អនុស្សារណៈយោគយល់គ្នារវាងក្រុមហ៊ុន Green Trade កម្ពុជា និងក្រុមហ៊ុន COFCO ចិន ស្តីពីការនាំអង្ករ ២សែនតោន ទៅប្រទេសចិន។
ទី២៨ : កិច្ចសន្យាសាងសង់នៃគម្រោងសាងសង់ខ្សែបញ្ជូនអគ្គិសនីតង់ស្យុងខ្ពស់ ២៣០ KV ជំហានទី ២ ។
ទី២៩ : អនុស្សារណៈយោគយល់គ្នាស្តីពីការវិនិយោគ និង អភិវឌ្ឍខ្សែបណ្តាញអគ្គិសនីជាតិ ។
ទី៣០ : កិច្ចព្រមព្រៀងពិធីសារ សម្រាប់គម្រោងរោងចក្រអគ្គិសនីដើរដោយធ្យូវថ្ម ៤៥០ MV នៅក្រុងព្រះសីហនុ ។
ទី៣១ : កិច្ចព្រមព្រៀងផ្តល់ប្រាក់កម្ចី ៤០០ លានយ័ន ។

ក្នុងដំណើរទស្សនៈកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីចិនមកកាន់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា មានកិច្ចព្រមព្រៀងអ្វីខ្លះ ?

ក្នុងនោះមានកិច្ចព្រមព្រៀងពីរសំខានើគឺចិនលុបចោលបំណុលកម្ពុជាជំពាក់ខ្លូនចំនួន ៦០០ លានយាន់កាលពីឆ្នាំ ២០១៥ ដែលជាបំណុលកម្ពុជាជំពាក់ចិន ។ ក្រៅពីនោះចិន ក៏បានបន្ថែមជួយកម្ពុជា ១០០ លានយ៉ានវិញផងដែរ និងកិច្ចកិច្ចព្រមព្រៀងទិញអង្ករពីកម្ពុជា ២០ម៉ឺន តោនក្នុងមួយឆ្នាំៗដែលពេលនេះចិនជាប្រទេសទិញអង្ករ ពីកម្ពុជាច្រើនជាងគេ ៕ សុថាត់

ក្នុងដំណើរទស្សនៈកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីចិនមកកាន់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា មានកិច្ចព្រមព្រៀងអ្វីខ្លះ ?ក្នុងដំណើរទស្សនៈកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីចិនមកកាន់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា មានកិច្ចព្រមព្រៀងអ្វីខ្លះ ?ក្នុងដំណើរទស្សនៈកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីចិនមកកាន់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា មានកិច្ចព្រមព្រៀងអ្វីខ្លះ ?ក្នុងដំណើរទស្សនៈកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីចិនមកកាន់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា មានកិច្ចព្រមព្រៀងអ្វីខ្លះ ?ក្នុងដំណើរទស្សនៈកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីចិនមកកាន់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា មានកិច្ចព្រមព្រៀងអ្វីខ្លះ ?ក្នុងដំណើរទស្សនៈកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីចិនមកកាន់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា មានកិច្ចព្រមព្រៀងអ្វីខ្លះ ?ក្នុងដំណើរទស្សនៈកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីចិនមកកាន់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា មានកិច្ចព្រមព្រៀងអ្វីខ្លះ ?ក្នុងដំណើរទស្សនៈកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីចិនមកកាន់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា មានកិច្ចព្រមព្រៀងអ្វីខ្លះ ?ក្នុងដំណើរទស្សនៈកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីចិនមកកាន់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា មានកិច្ចព្រមព្រៀងអ្វីខ្លះ ?ក្នុងដំណើរទស្សនៈកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីចិនមកកាន់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា មានកិច្ចព្រមព្រៀងអ្វីខ្លះ ?ក្នុងដំណើរទស្សនៈកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីចិនមកកាន់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា មានកិច្ចព្រមព្រៀងអ្វីខ្លះ ?ក្នុងដំណើរទស្សនៈកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីចិនមកកាន់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា មានកិច្ចព្រមព្រៀងអ្វីខ្លះ ?