និស្សិតស្រីរូបស្រស់បោះបង់ការសិក្សាមក «លក់សាច់ជ្រូក» ធ្វើឲ្យប្រុសៗតាមសុំស្នេហ៍ពុំលួសថ្ងៃ

នារីរូបស្រស់ម្នាក់ បានសម្រេចចិត្តបោះបង់ការសិក្សាមហាវិទ្យាល័យចោលគ្មានស្តាយស្រណោះ មកធ្វើជាអ្នកលក់សាច់ក្នុងផ្សារ១កន្លែងក្នុងទីក្រុងតៃប៉ិ ជាហេតុនាំឲ្យអតិថិជនជាមនុស្សប្រុសនាំគ្នាលួចសម្លឹងមើលពុំដាក់ភ្នែក ។

នាងត្រូវបានស្គាល់មានឈ្មោះ Charlene Chang អាយុ ២៥ ឆ្នាំ និងជាអតីតនិស្សិតផ្នែកទស្សនវិជ្ជា នៅសកលវិទ្យាល័យ Fu Jen Catholic University ។

Loading...

បើតាមប្រភពបានឲ្យដឹងថា Chang ធ្លាប់ដើរលេងប៉ាហ៊ី ខណៈនាងកំពុងបន្តការសិក្សាមហាវិទ្យាល័យ ។ ប៉ុន្តែ នាងបានសម្រេចចិត្តចាកចោលសាលា និងមកចាប់យកមុខរបរជាអ្នកលក់សាច់នៅក្នុងផ្សារ Dongmen ក្នុងទីក្រុងតៃប៉ិ ។

គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា គ្រូសាររបស់ Chang បានកំពុងប្រកបមុខរបរជាអ្នកលក់សាច់នេះ អស់រយៈពេល ៣ ជំនាន់ មកហើយ ។

ប្រុសៗមួយចំនួនដែលចាប់ចិត្តនឹងរូបសម្រស់របស់នាង បានព្យាយាមសុំលេខទូរស័ព្ទរបស់ Chang នៅពេលពួកគេមកទិញសាច់ជ្រូកនាងម្តងៗ ។ អ្នកខ្លះទៀត បានស្នើសុំទាក់ទងនាងនៅលើបណ្តាញទំនាក់ទំនង LINE app ផងដែរ ៕

និស្សិតស្រីរូបស្រស់បោះបង់ការសិក្សាមក «លក់សាច់ជ្រូក» ធ្វើឲ្យប្រុសៗតាមសុំស្នេហ៍ពុំលួសថ្ងៃ

និស្សិតស្រីរូបស្រស់បោះបង់ការសិក្សាមក «លក់សាច់ជ្រូក» ធ្វើឲ្យប្រុសៗតាមសុំស្នេហ៍ពុំលួសថ្ងៃ

និស្សិតស្រីរូបស្រស់បោះបង់ការសិក្សាមក «លក់សាច់ជ្រូក» ធ្វើឲ្យប្រុសៗតាមសុំស្នេហ៍ពុំលួសថ្ងៃ

និស្សិតស្រីរូបស្រស់បោះបង់ការសិក្សាមក «លក់សាច់ជ្រូក» ធ្វើឲ្យប្រុសៗតាមសុំស្នេហ៍ពុំលួសថ្ងៃ

និស្សិតស្រីរូបស្រស់បោះបង់ការសិក្សាមក «លក់សាច់ជ្រូក» ធ្វើឲ្យប្រុសៗតាមសុំស្នេហ៍ពុំលួសថ្ងៃ

និស្សិតស្រីរូបស្រស់បោះបង់ការសិក្សាមក «លក់សាច់ជ្រូក» ធ្វើឲ្យប្រុសៗតាមសុំស្នេហ៍ពុំលួសថ្ងៃ