លោក នី រតនា ធ្វើឲ្យ ពេជ្រ សេរីរ័ត្ន អៀនឡើងរឹងខ្លួន(មានវីដេអូ)

ថ្មីៗនេះនៅក្នុងកម្មវិធី «ពេញចិត្តឬអត់ថ្ងៃអាទិត្យ» ដែលនឹងត្រៀមចាក់ផ្សាយនៅថ្ងៃអាទិត្យទី ១៦ ខែតុលាសប្តាហ៍នេះ នឹងធ្វើឱ្យប្រិយមិត្តភ្ញាក់ផ្អើលមិនខាន ពីព្រោះសប្តាហ៍នេះមានការចូលរួមពីតារាចម្រៀងដែលទទួលពានរង្វាន់ Cambodia Idol រដូវកាលទី១លោក នី រតនា ផងដែរ។

ថ្មីៗនេះនៅក្នុងកម្មវិធី «ពេញចិត្តឬអត់ថ្ងៃអាទិត្យ» ដែលនឹងត្រៀមចាក់ផ្សាយនៅថ្ងៃអាទិត្យទី ១៦ ខែតុលាសប្តាហ៍នេះ នឹងធ្វើឱ្យប្រិយមិត្តភ្ញាក់ផ្អើលមិនខាន ពីព្រោះសប្តាហ៍នេះមានការចូលរួមពីតារាចម្រៀងដែលទទួលពានរង្វាន់ Cambodia Idol រដូវកាលទី១លោក នី រតនា ផងដែរ។

Loading...

លោក នី រតនា ធ្វើឲ្យ ពេជ្រ សេរីរ័ត្ន អៀនឡើងរឹងខ្លួន(មានវីដេអូ)

លោក នី រតនា ធ្វើឲ្យ ពេជ្រ សេរីរ័ត្ន អៀនឡើងរឹងខ្លួន(មានវីដេអូ)

លោក នី រតនា ធ្វើឲ្យ ពេជ្រ សេរីរ័ត្ន អៀនឡើងរឹងខ្លួន(មានវីដេអូ)

លោក នី រតនា ធ្វើឲ្យ ពេជ្រ សេរីរ័ត្ន អៀនឡើងរឹងខ្លួន(មានវីដេអូ)

លោក នី រតនា ធ្វើឲ្យ ពេជ្រ សេរីរ័ត្ន អៀនឡើងរឹងខ្លួន(មានវីដេអូ)

លោក នី រតនា ធ្វើឲ្យ ពេជ្រ សេរីរ័ត្ន អៀនឡើងរឹងខ្លួន(មានវីដេអូ)

ប្រភព៖ chnchannel