វ៉ាន់ នីឡា បិសត្រូវគេបោះតាមបង្អួចយន្តហោះព្រោះតែ…

តារាចម្រៀងកញ្ញា វ៉ាន់ នីឡា បានធ្វើដំណើរ ចេញពីប្រទេសកម្ពុជា កាលពីយប់ថ្ងៃទី១២ ខែតុលាកន្លងទៅនេះ ទៅកាន់ប្រទេសអូស្រ្តាលី តែមិនទាន់បានដឹងថានាងវិលត្រឡបមកវិញនៅថ្ងៃណាទេ ។

វ៉ាន់ នីឡា បិសត្រូវគេបោះតាមបង្អួចយន្តហោះព្រោះតែ…

Loading...

ជាមួយគ្នានេះ វ៉ាន់ នីឡា បានដាក់បាយ យកទៅញាំខ្លួនឯកនៅលើយន្តហោះក៏ព្រោះតែនាងមិនចេះ ទទួលទានអាហារដែលគេផ្តល់ឲ្យនៅលើយន្តហោះ ទើបនាងសម្រេចចិត្តដាក់បាយទៅខ្លួនេងបែបនេះ ។

វ៉ាន់ នីឡា បិសត្រូវគេបោះតាមបង្អួចយន្តហោះព្រោះតែ…

ខណៈពេលដល់ម៉ោងបរិភោគអាហា វ៉ាន់ នីឡា បានទាញយកបាយដែលនាងវិចខ្ចប់ពីផ្ទះទៅនោះយកមកញាំ ហើយក៏បានហៅអ្នកដែលអង្គុយជិតនាងជាជន ម៉ាឡេ តាមបែបគួរសម ។

វ៉ាន់ នីឡា បិសត្រូវគេបោះតាមបង្អួចយន្តហោះព្រោះតែ…

ដោយនាងបាននិយាយថា “ជំរើសដ៏ល្អបំផុតសំរាប់អ្នកដែលអត់ចូលចិត្តម្ហូបលើយន្តហោះ ម្សិលមិញគ្រាន់តែបើកម្ហូបម៉ោញំុឡើងអត់ហ៊ានញំាំ ឆ្ងុយពេកខ្លាចចិត្តអ្នកអង្គុយក្បែរ ដោយសាយើងជាខ្មែរមានរបៀបក៏ហៅគ្នាញាំុ ហៅចំម៉ាឡេរគ្នាឡើងចង់ក្អួត ញំុក៏ថា កំុបារម្មណ៍អីផ្ទះញំុប្រើប្រេងអត់ប្រើខ្លាញ់ជ្រូកទេ មួយសន្ទុះ flight attendances មកសួរសាច់ជ្រូកមែន ? ញំុថាអត់មានទេអីលូវហ្នឹង តែចាំលើកក្រោយចាំដាក់ម៉ោអោយពួកគាត់ក្អួតពេញហ្នឹងមង ស្រួលមិនស្រួលគេនាំគ្នាបោះហ្អែងចេញតាមបង្អួចទៀតហ្នឹងហ្អា”៕

វ៉ាន់ នីឡា បិសត្រូវគេបោះតាមបង្អួចយន្តហោះព្រោះតែ…វ៉ាន់ នីឡា បិសត្រូវគេបោះតាមបង្អួចយន្តហោះព្រោះតែ…

ប្រភព៖ chnchannel