ក្រុមហ៊ុន​ជប៉ុន​បញ្ជាក់ថា នៅតែ​វិនិយោគ​នៅ​កម្ពុជា​ដោយ​មិន​«​ខ្លាច​»​ពី​ស្ថានភាព​នយោបាយ​ និពន្ធដោយ : គី សុខ​លីម       October-15-2016, 2:00 pm         309

សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 086 654 846 - 012 722 108ក្រុមហ៊ុន​ជប៉ុន​បញ្ជាក់ថា នៅតែ​វិនិយោគ​នៅ​កម្ពុជា​ដោយ​មិន​«​ខ្លាច​»​ពី​ស្ថានភាព​នយោបាយ​