បុគ្គលិកពេទ្យសត្វ​ (180$-450$)

Company

ASEAN JOBS COMMUNITY ORGANIZATION ( ASEAN JOBS )

  

type

Non-goverment Organization

Industry

NGO/Charity/Social Services

employees

10-50

Location

Phnom Penh

Level

Middle

Term

Full Time

Year of Exp.

1

Function

Marketing

Hiring

15

Industry

General Business Services

Salary

$200-$500

Qualification

High School

Sex

Male/Female

Language

English--
Good   

Age

18 ~ 40

Location

Phnom Penh;

Publish Date

Oct-12-2016

Closing Date

Nov-11-2016
  - ក្រុមហ៊ុនត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកពេទ្យសត្វចំនួន ០៨ នាក់
- ក្រុមហ៊ុនត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកពេទ្យសត្វចំនួន ០៧ នាក់
***ក្ដែលមានលក្ខ័ណ្ឌដូចខាងក្រោម
ដែលមានលក្ខ័ណ្ឌដូចខាងក្រោម
- បេក្ខជនត្រូវមានបរិញ្ញាបត្រពាក់ព័ន្ធ និងជំនាញនីមួយៗ
- មានបទពិសោធន៏ផ្នែកលក់ចាប់ពី ០១ ឆ្នាំឡើងទៅ
- ចំណេះដឹងភាសាអង់គ្លេស
- អាចទៅធ្វើការនៅតាមខេត្តបាន
- មានភាពស្មោះត្រង់ និងជំនឿចិត្តលើខ្លួនឯង
- បេក្ខជនតាមខេត្តត្រូវបានលើកទឹកចិត្ត

  - BBA level
- Maintain work areas in a clean and organized manner
- Arrive to work and meetings on time and prepared

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Person

Admin

Phone

076 / 096 227 57 75 & 093 / 011 986 969

Email

[email protected]

Website

http://www.aseanjobscommunityorganization.com.kh

Address

#01B, St.371( Sola ), Sangkat Stoeung Meanchey, Khan Meanchey, Phnom Penh, Cambodia. In front of Bayon TV station.