ក្រៅពី​ប្រាសាទ​ស្រុក​បន្ទាយស្រី​មាន​តំបន់​ទេសចរណ៍​ជាង​៣០​ទៀត​ និពន្ធដោយ : អ៊ីសា រ៉ហានី       October-15-2016, 6:30 pm         65

សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 086 654 846 - 012 722 108ក្រៅពី​ប្រាសាទ​ស្រុក​បន្ទាយស្រី​មាន​តំបន់​ទេសចរណ៍​ជាង​៣០​ទៀត​