កម្ពុជា​-​ចិន ថា បញ្ហា​សមុទ្រ​ចិន​ខាងត្បូង​មិនជា​ជម្លោះ​រវាង​ចិន និង​អាស៊ាន​ទេ​ និពន្ធដោយ : ធឿន បញ្ញាឬទិ្ធ       October-15-2016, 8:30 pm         94

សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 086 654 846 - 012 722 108កម្ពុជា​-​ចិន ថា បញ្ហា​សមុទ្រ​ចិន​ខាងត្បូង​មិនជា​ជម្លោះ​រវាង​ចិន និង​អាស៊ាន​ទេ​