មន្រ្តីឥណទាន (កំពង់ធំ​, ព្រះសីហនុ, ភ្នំពេញ)

Company

Cash U Up Co.,Ltd

  

type

Others

Industry

Banking & Finance

employees

50-100

Location

Phnom Penh

Level

Senior

Term

Full Time

Year of Exp.

Function

Finance

Hiring

1

Industry

Banking & Finance

Salary

Negotiable

Qualification

Bachelor Degree

Sex

Male/Female

Language

English--
Good   

Age

~

Location

Kampong Thom;

Phnom Penh;

Preah Sihanouk;

Publish Date

Oct-14-2016

Closing Date

Nov-12-2016
  • ប៉ាន់ប្រមាណពីតំរូវការរបស់អតិថិជន ដើម្បីឲ្យដឹងនូវតំរូវការជាក់ស្តែងរបស់អតិថិជន
• រៀបចំឯកសាររំរាប់អតិថិជន និងឯកសារចាំបាច់ផ្សេងៗទៀត
• មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន
• មានសមត្ថភាពក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយអតិថិជន
• ជួយការងារផ្សេងៗទៀតដែលអ្នកគ្រប់គ្រងតំរូវឲ្យធ្វើ
• មានការតាំងចិត្តខ្ពស់ក្នុងការសំរេចផែនការរបស់ក្រុមហ៊ុន
  • បរិញ្ញាប័ត្រផ្នែក ទីផ្សារ គ្រប់គ្រង ធានាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ ភាសាអងគ្លេស…
• មានចំនេះដឹងផ្នែកភាសាអង់គ្លេសខ្លះៗ សម្រាប់ទំនាក់ទំនង
• មានចំនេះដឹងក្នុងការវិភាគ ខ្ពស់
• មានចំនេះដឹងល្អផ្នែកកុំព្យូទ័រ ដូចជា៖Microsoft Office: Word, Excel, Internet & Email
• មានទំនាក់ទនងល្អ
• មានភាពអត់ធ្មត់ក្នុងការងារ

របៀបដាក់ពាក្យ:

ចំពោះបេក្ខជនដែលមានចំនាប់អារម្មណ៍ សុំផ្ញើរប្រវត្តិរូបសង្ខេប លិខិតបង្ហាញចំនាប់អារម្មណ៍ជាមួយនិងរូបថតទំហំ4x6​ ចំនួន១សន្លឹក រឺ តាមរយៈ

• Email: [email protected]
• Phone: 093 63 48 82

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Person

HR

Phone

093 63 48 82 / 012 555 063

Email

[email protected]

Website

http://www.cashuup.com

Address

Unit G02 Ground Floor of Hong Kong Center, Phnom Penh,Cambodia