ចំណុច​អូរ​វែង ស្រុក​ភ្នំស្រួច ជំនន់​ទឹកភ្លៀង​បាន​ហូរ​កាត់​ផ្លូវជាតិ​លេខ​៤​ឡាន​ដឹក​ទំនិញ​ធំៗ ត្រូវ​ផ្អាក​បណ្តោះអាសន្ន​ ​

កំពង់ស្ពឺ៖ សេចក្តីរាយការណ៍ ពីខេត្តកំពង់ស្ពឺ បានបឲ្យដឹងថា ផ្លូវជាតិលេខ៤ ត្រូវបានផ្អាកចរាចរណ៍រថយន្តធំៗ នៅព្រឹកថ្ងៃ ទី១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦នេះ ជាបណ្តោះអាសន្នហើយ ដោយសារតែជំនន់ទឹកភ្លៀងបានហូរកាត់ផ្លូវជាតិលេខ៤ត្រង់ ចំណុចអូរវែង ស្រុកភ្នំស្រួច ខេត្តកំពង់ស្ពឺ។
សេចក្តីរាយការណ៍បានបន្តរថា ដើម្បីសុវត្តិភាពផ្លូវជាតិលេខ៤ អាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ស្ពឺ បានដាក់បញ្ជារឲ្យផ្អាក ចរាចរណ៍ ចំពោះរថយន្តធំៗ ជាបណ្តោះអាសន្ន នៅព្រឹកនេះ។
កម្លាំងអាវុធហត្ថ បានដាក់ការពារសុវត្តិភាពជូនម្ចាស់រថយន្ត និងត្រួតពិនិត្យខ្លាចមានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗកើតឡើង ម្យ៉ាងការពារបាក់ខូចខាតផ្លូវជាតិផងដែរ៕

ចំណុច​អូរ​វែង ស្រុក​ភ្នំស្រួច ជំនន់​ទឹកភ្លៀង​បាន​ហូរ​កាត់​ផ្លូវជាតិ​លេខ​៤​ឡាន​ដឹក​ទំនិញ​ធំៗ ត្រូវ​ផ្អាក​បណ្តោះអាសន្ន​ ​ ចំណុច​អូរ​វែង ស្រុក​ភ្នំស្រួច ជំនន់​ទឹកភ្លៀង​បាន​ហូរ​កាត់​ផ្លូវជាតិ​លេខ​៤​ឡាន​ដឹក​ទំនិញ​ធំៗ ត្រូវ​ផ្អាក​បណ្តោះអាសន្ន​ ​ ចំណុច​អូរ​វែង ស្រុក​ភ្នំស្រួច ជំនន់​ទឹកភ្លៀង​បាន​ហូរ​កាត់​ផ្លូវជាតិ​លេខ​៤​ឡាន​ដឹក​ទំនិញ​ធំៗ ត្រូវ​ផ្អាក​បណ្តោះអាសន្ន​ ​ ចំណុច​អូរ​វែង ស្រុក​ភ្នំស្រួច ជំនន់​ទឹកភ្លៀង​បាន​ហូរ​កាត់​ផ្លូវជាតិ​លេខ​៤​ឡាន​ដឹក​ទំនិញ​ធំៗ ត្រូវ​ផ្អាក​បណ្តោះអាសន្ន​ ​