បុគ្គលិកអនាម័យ / Cleaner

Company

HRINC (Cambodia) Co., Ltd

  

type

Private Limited Company

Industry

Recruiting Services

employees

100-200

Location

Phnom Penh

Level

Term

Full Time

Year of Exp.

2

Function

Cleaner/Maid

Hiring

10

Industry

Human Resources/Consultancy

Salary

Negotiable

Qualification

Others

Sex

Male/Female

Language

Khmer--
Mother Tongue   

Age

~

Location

Phnom Penh;

Publish Date

Oct-08-2016

Closing Date

Nov-07-2016
  • បោសសម្អា ត ការិយាល័យ
• សម្អាត បរិស្ថាន ទិដ្ឋភាពទូទៅរបស់ក្រុមហ៊ុន
• រាយការណ៍ បរិស្ថាន ដែលគ្មានសុវត្ថិភាព
•ធានា ជាន់ ការិយាល័យនិង បន្ទប់ និងការរស់នៅ ស្អាត ;
• រៀបចំ ទឹក ឬតែ សម្រាប់ បុគ្គលិកនិង អតិថិជន ;
• រាយការណ៍អំពីបញ្ហា អនាម័យ ណាមួយដើម្បី ត្រួតពិនិត្យ និង អនុវត្ត ភារកិច្ច ផ្សេងទៀតដែល បានផ្ដល់ដោយ អ្នកត្រួតពិនិត្យ ;
  • ត្រូវមានភាពស្មោះត្រង់ និង អាកប្បកិរិយាល្អ
• ចេះអាន និងសរសេរ ជាភាសាខ្មែរ
• ចាប់អារម្មណ៍ ក្នុងការធ្វើ ការងារផ្ទះ និង ការសំអាត
• ការប្តេជ្ញាចិត្ត ដើម្បីសម្រេចបាននូវ ស្តង់ដារ ខ្ពស់នៃ អនាម័យ និងអនាម័យខ្លួនប្រាណ

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Person

SAO Vong (Mr.)

Phone

023 211 437

Email

[email protected]

Website

http://www.hrinc.com.kh

Address

Building #10, Oknha Pich Avenue (Street 242), Sankat Chaktumok, Khan Daun Penh, Phnom Penh