កូនជាងម៉ាស៊ីនត្រជាក់(150$-250$)

Company

ASEAN JOBS COMMUNITY ORGANIZATION ( ASEAN JOBS )

  

type

Non-goverment Organization

Industry

NGO/Charity/Social Services

employees

10-50

Location

Phnom Penh

Level

Middle

Term

Full Time

Year of Exp.

2

Function

Others

Hiring

3

Industry

Electronics/Electrical/Mechanical Equipment

Salary

<$200

Qualification

High School

Sex

Unlimited

Language

Khmer--
Good   

Age

25 ~ 35

Location

Phnom Penh;

Publish Date

Oct-16-2016

Closing Date

Nov-15-2016
 
  - មានបទពិសោធន៍កាន់តែប្រសើរ
- មានភាពស្មោះត្រង់ និង ការតាំងចិត្តខ្ពស់ក្នុងការងារ
- មានភាពអំណត់អត់ ធន់
- ម់ឺុងម់ាត់ ក្នុងការងារ និងមានក្រមសីលធម៍ខ្ពស់
- ចេះភាសារខ្លះៗ
- មានអាហាមួយពេល

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Person

Admin

Phone

076 / 096 227 57 75 & 093 / 011 986 969

Email

[email protected]

Website

http://www.aseanjobscommunityorganization.com.kh

Address

#01B, St.371( Sola ), Sangkat Stoeung Meanchey, Khan Meanchey, Phnom Penh, Cambodia. In front of Bayon TV station.