​ក្រុមហ៊ុន MSI សម្ពោធ​ផលិតផល​កុំព្យូទ័រ​សម្រាប់​លេង​ហ្គេម​ម៉ូ​ដែល​ចុងក្រោយ​

dnt-news :​​ ក្រុមហ៊ុន MSI ជា​ក្រុមហ៊ុន​ដំបូង​គេ​បង្អស់​ដែល​បានដាក់​បង្ហាញ​នូវ​កុំព្យូទ័រ​បំពាក់​ក្រាហ្វិក​សេរី​ថ្មី GeForce GTX 10 Graphics នៅក្នុង​ទីផ្សារ​ប្រទេស​កម្ពុជា បាន​បើកសម្ពោធ​ជា​ផ្លូវការ​នូវ​ផលិតផល​Shatter Desktop Performance cliché ដែលមាន​ម៉ូ​ដែល​ខ្ពស់បំផុត​GS63VR បំពាក់​ក្រាហ្វិក​ខ្ព