ទោះជាប់រវល់យ៉ាងណា ក៏លោក អិន សុភិន មិនដែលភ្លេចតួនាទីជាឪពុក

លោក អិន សុភិន បើទោះបីជាលោកមានការងារមមាញឹក និងសំខាន់យ៉ាងណាក៏លោកមិនដែលភ្លេច តួនាទីជាឪពុក និងជីតាល្អរបស់កូននិងចៅស្រីជាទីស្រលាញ់លោកដែរ ។

ទោះជាប់រវល់យ៉ាងណា ក៏លោក អិន សុភិន មិនដែលភ្លេចតួនាទីជាឪពុក
Loading...

លោកតែងតែបំពេញតួនាទីជា ឪពុក និងជីតាបានយ៉ាល្អ និងបានផ្តល់ភាពកកក្តៅដល់ចៅ និងកូនស្រីរបស់លោក ដោយមិនឲ្យពួកគេិតថាខ្លួនឯការឡើយ ។

ទោះជាប់រវល់យ៉ាងណា ក៏លោក អិន សុភិន មិនដែលភ្លេចតួនាទីជាឪពុក

ទង្វើរដ៏ល្អរបស់លោកបានធ្វើឲ្យមហាជនមានការរស្ញើចសរសើរ និង គាំទ្រទាំស្រុង ជាមួយការខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការបំពេញខ្លួន ជាអ្នកមានគុណដ៏ល្អងស្ចារ្យ មិនប្រកាន់រឿងកន្លងហួស ថែមទាំង យកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្ពស់ថែមទៀត។

ទោះជាប់រវល់យ៉ាងណា ក៏លោក អិន សុភិន មិនដែលភ្លេចតួនាទីជាឪពុក

គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា ទោះបីជា ភិន សុខេធើរីណា កើតមកកំសត់មិនមានឪពុក ផ្តល់ភាពកកក្តៅដូចក្មេងដទៃទៀតក៏ដោយ តែនាងមានសំណាងដែលបានលោកតាចិត្តធម៌ ចាំជួយជ្រោមជ្រែង គ្រប់កិច្ចការ៕
ទោះជាប់រវល់យ៉ាងណា ក៏លោក អិន សុភិន មិនដែលភ្លេចតួនាទីជាឪពុក

ទោះជាប់រវល់យ៉ាងណា ក៏លោក អិន សុភិន មិនដែលភ្លេចតួនាទីជាឪពុក

ប្រភព៖ chnchannel