យក​កូន​ឡាន​ជ័រថត​ចេញ​ជា​ឡាន​តម្លៃ ១៦ ម៉ឺន​ដុល្លារ ដូច​ពិតៗ

ជាង​ថត​រូប​ដ៏​ជំនាញ​មួយ​រូប​ឈ្មោះ​ Felix Hernandez បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​​ប្រើ​ប្រាស់​បណ្ដាញ​អ៊ីនធឺណិត​ជា​ច្រើន​នាក់​ស្រឡាំងកាំង​ ក្រោយ​ពី​បាន​ឃើញ​រូបភាព​ពី​ក្រោយ​ឆាក​ជា​ច្រើនសន្លឹក​​នៃ​ការ​ថត​ពាណិជ្ជកម្ម​រថយន្ត​​ស្ព័រ​ Audi R8។

 

យក​កូន​ឡាន​ជ័រថត​ចេញ​ជា​ឡាន​តម្លៃ ១៦ ម៉ឺន​ដុល្លារ ដូច​ពិតៗ

 

យក​កូន​ឡាន​ជ័រថត​ចេញ​ជា​ឡាន​តម្លៃ ១៦ ម៉ឺន​ដុល្លារ ដូច​ពិតៗ

 

យក​កូន​ឡាន​ជ័រថត​ចេញ​ជា​ឡាន​តម្លៃ ១៦ ម៉ឺន​ដុល្លារ ដូច​ពិតៗ

 

​ដោយ​​ប្រើ​បច្ចេកទេស​ពិសេស​ផ្ទាល់​ខ្លួន, វត្ថុ​ជំនួយ​ និង ​ការ​រើស​ជ្រុង​ថត​ដោយ​ប្រុង​ប្រយ័ត្ន​​ ជាង​ថត​ចំណាន​ម្នាក់​នេះ​​អាច​​ប្រើ​ត្រឹម​តែ​កូន​ឡាន​តម្លៃ​ ៤០ ដុល្លារ​ មួយ​បង្កើត​ ​ដើម្បី​ផលិត​បាន​រូបភាព​ដូច​ជា​រថយន្ត​តម្លៃ​ ១៦០ ០០០ ដុល្លារ ពិតៗ៕​​

 

យក​កូន​ឡាន​ជ័រថត​ចេញ​ជា​ឡាន​តម្លៃ ១៦ ម៉ឺន​ដុល្លារ ដូច​ពិតៗ

 

យក​កូន​ឡាន​ជ័រថត​ចេញ​ជា​ឡាន​តម្លៃ ១៦ ម៉ឺន​ដុល្លារ ដូច​ពិតៗ

 

យក​កូន​ឡាន​ជ័រថត​ចេញ​ជា​ឡាន​តម្លៃ ១៦ ម៉ឺន​ដុល្លារ ដូច​ពិតៗ

 

យក​កូន​ឡាន​ជ័រថត​ចេញ​ជា​ឡាន​តម្លៃ ១៦ ម៉ឺន​ដុល្លារ ដូច​ពិតៗ

 

យក​កូន​ឡាន​ជ័រថត​ចេញ​ជា​ឡាន​តម្លៃ ១៦ ម៉ឺន​ដុល្លារ ដូច​ពិតៗ

 

យក​កូន​ឡាន​ជ័រថត​ចេញ​ជា​ឡាន​តម្លៃ ១៦ ម៉ឺន​ដុល្លារ ដូច​ពិតៗ

 

ចុច​អាន៖ ថត​រូប Milky Way បាន​ស្អាត​ពេល​យប់ ត្រូវ​ចេះ ១២ ជំហាន​នេះ

 

ប្រែ​សម្រួល៖ ហៃ​ សុខ​ហេង
ប្រភព៖ PetaPixel​​​​​​​​