នាយ​ពាក់​មី​រំពឹង​កូនប្រុស​ខ្លួន​ជោគជ័យ​ក្នុង​រឿង​”​អា​តួ​កូន​ឪ​”

dnt-news : ​ដោយ​មើលឃើញ​ពី​សមត្ថភាព​សិល្បៈ​របស់​កូន និង​ការចង់​បង្ហាញ​វត្ដ​មាន​របស់​កូនប្រុស​ខ្លួន​លើ​វិថី​សិល្បៈ​ផង​នោះ​តារា​កំប្លែង​នាយ​ពែ​កមី​បាន​ចំណាយ​ថវិការ​ផ្ទាល់ខ្លួន​ដើម្បី​ផលិត​ខ្សែភាពយន្ត​រឿង​”​អា​តួ​កូន​ឪ​”​។