រូបភាព​មួយ​ចំនួន​នេះ​ប្រហែល​ជា​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​ហួស​ចិត្ត​នឹង​អស់​សំណើច​មិន​ខាន​

ស្វាគមន៍មកកាន់ទំព័ររូបភាពរបស់ ខេមបូមេក មិនខុសពីមុនទំព័រនេះនឹងបង្ហាញប្រិយមិត្តនូវរូបភាពប្លែក ជាច្រើនដែលប្រមូលផ្ដុំមកពីជុំវិញពិភពលោក។ ចង់ដឹងទេថាថ្ងៃនេះ ខេមបូមេក មានអ្វីបង្ហាញជូនប្រិយមិត្ត សូមទស្សនាទាំងអស់គ្នា ៖

អុញម៉េចមានទ្វារនៅជញ្ជាំងខាងលើនោះទៅវិញ

រូបភាព​មួយ​ចំនួន​នេះ​ប្រហែល​ជា​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​ហួស​ចិត្ត​នឹង​អស់​សំណើច​មិន​ខាន​

បែបជាងថែមយ៉រឲ្យហើយមើលទៅ

រូបភាព​មួយ​ចំនួន​នេះ​ប្រហែល​ជា​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​ហួស​ចិត្ត​នឹង​អស់​សំណើច​មិន​ខាន​

ម៉េចគម្របលូច្រើនម្ល៉េះ

រូបភាព​មួយ​ចំនួន​នេះ​ប្រហែល​ជា​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​ហួស​ចិត្ត​នឹង​អស់​សំណើច​មិន​ខាន​

ដាក់ឲ្យកៀកគ្នាម៉ងទៅកុំឲ្យខាតកន្លែង

រូបភាព​មួយ​ចំនួន​នេះ​ប្រហែល​ជា​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​ហួស​ចិត្ត​នឹង​អស់​សំណើច​មិន​ខាន​

កន្លែងអង្គុយទស្សនាពិសេស

រូបភាព​មួយ​ចំនួន​នេះ​ប្រហែល​ជា​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​ហួស​ចិត្ត​នឹង​អស់​សំណើច​មិន​ខាន​

បើដាក់ឆ្ងាយម្លឹងអ្នកណាយកដល់

រូបភាព​មួយ​ចំនួន​នេះ​ប្រហែល​ជា​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​ហួស​ចិត្ត​នឹង​អស់​សំណើច​មិន​ខាន​

ជណ្ដើរយន្តគេឡើងទៅខ្ទប់ជញ្ជាំងចឹងម៉ង

រូបភាព​មួយ​ចំនួន​នេះ​ប្រហែល​ជា​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​ហួស​ចិត្ត​នឹង​អស់​សំណើច​មិន​ខាន​

ចេះយកទូរសព្ទមកលាក់ខាងក្រោយវិញអីណា

រូបភាព​មួយ​ចំនួន​នេះ​ប្រហែល​ជា​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​ហួស​ចិត្ត​នឹង​អស់​សំណើច​មិន​ខាន​

ខ្លាំងអីដាក់បង្អួចមួយឲ្យខុសគេមើលឡូយអត់

រូបភាព​មួយ​ចំនួន​នេះ​ប្រហែល​ជា​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​ហួស​ចិត្ត​នឹង​អស់​សំណើច​មិន​ខាន​

ព្រីភ្លើងទៅជាចេញទឹកវិញអត់យល់

រូបភាព​មួយ​ចំនួន​នេះ​ប្រហែល​ជា​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​ហួស​ចិត្ត​នឹង​អស់​សំណើច​មិន​ខាន​

ហេតុតែគេអ្នកជំនាញលេងចឹងម៉ង

រូបភាព​មួយ​ចំនួន​នេះ​ប្រហែល​ជា​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​ហួស​ចិត្ត​នឹង​អស់​សំណើច​មិន​ខាន​

ជាន់ផ្ទាល់ជញ្ជាំង

រូបភាព​មួយ​ចំនួន​នេះ​ប្រហែល​ជា​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​ហួស​ចិត្ត​នឹង​អស់​សំណើច​មិន​ខាន​

ចុមបើមានតែពាក់កណ្ដាលចឹងធ្វើម៉េចទៅ

រូបភាព​មួយ​ចំនួន​នេះ​ប្រហែល​ជា​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​ហួស​ចិត្ត​នឹង​អស់​សំណើច​មិន​ខាន​

លេងដាក់នៅកណ្ដាលផ្លូវរថភ្លើងចឹងម៉ង

រូបភាព​មួយ​ចំនួន​នេះ​ប្រហែល​ជា​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​ហួស​ចិត្ត​នឹង​អស់​សំណើច​មិន​ខាន​

កន្លែងឲ្យរទេះជនពិការចុះអីក៏ចោតម្ល៉េះទេ

រូបភាព​មួយ​ចំនួន​នេះ​ប្រហែល​ជា​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​ហួស​ចិត្ត​នឹង​អស់​សំណើច​មិន​ខាន​

  • រូបភាព​មួយ​ចំនួន​នេះ​ប្រហែល​ជា​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​ហួស​ចិត្ត​នឹង​អស់​សំណើច​មិន​ខាន​已关闭评论
  • 8 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/10/17  Category:វីដេអូ
Tags: