ផ្ទះចាស់មួយខ្នងមិនព្រមរើសចេញ សុខចិត្តរស់នៅចំកណ្តាលផ្លូវសាធារណៈ

ផ្ទះបុរាណបាកបែកមួយខ្នង ត្រូវបានគេប្រទះឃើញនៅចំកណ្តាលផ្លូវសាធារណៈ ធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើល និងព្រួយបារម្ភខ្លាចមានគ្រោះថ្នាក់ណាមួយបង្កឲ្យប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិត។

ផ្ទះមួយខ្នងនេះស្ថិតនៅក្នុងខេត្ត Henan ប្រទេសចិន ហើយដោយសារតែម្ចាស់ផ្ទះនោះមិនព្រមរើចេញពីផ្ទះរបស់គាត់ ដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធរធ្វើការអភិវឌ្ឍន៍ផ្លូវថ្នល់ឡើយ។ហើយដោយសារតែគ្មានជំរើស អាជ្ញាធរមានតែសម្រេចអភិវឌ្ឍន៍ផ្លូវ ដោយសាងផ្លូវនោះតែម្តង៕

Loading...

ផ្ទះចាស់មួយខ្នងមិនព្រមរើសចេញ សុខចិត្តរស់នៅចំកណ្តាលផ្លូវសាធារណៈ ផ្ទះចាស់មួយខ្នងមិនព្រមរើសចេញ សុខចិត្តរស់នៅចំកណ្តាលផ្លូវសាធារណៈ

ប្រភព៖ chnchannel