គុណប្រយោជន៍នៃការសើច

១. ​ធ្វើឱ្យសម្ពាធឈាមចុះ​២. ​បង្កើននូវការហូរនៃសរសៃឈាម​៣. ​បង្កើននូវចលនា សាច់ដុំខ្នង​, ជើង, មុខ, ​និងសាច់ដុំពោះ​បានយ៉ាងល្អប្រសើរផងដែរ​៤. ​កាត់បន្ថយនូវបញ្ហាស្ត្រេសភ្លាមៗផងដែ​រ៥. ប្រឆាំងទៅនឹងការឆ្លងមេរោគផ្លូវដង្ហើម​ រួមទាំងកាត់បន្ថយនូវភាពត្រជាក់ផងដែរ​៦. ​ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវភាពច្នៃប្រឌិតនិងការចងចាំដោយមិនដឹងខ្លួន។​

គុណប្រយោជន៍នៃការសើចអត្ថបទដោយ៖ កញ្ញា
ប្រភព៖ Health Digest