តើមឈូសព្រះបរមសព ព្រះមហាក្សតថៃធ្វើពីអ្វី សូមអាន……

ហ្វេសប៊ូសឈ្មោះ «សូរិយាហ៊ីបសព 2499-្រផាននុក (សូរិយាមឈូសសព ឈ្មោះហាងលក់មឈូស) បានបង្ហាញមឈូស ព្រះបរមសព ព្រះបាទសម្តេចព្រះចៅយូហួ ភូមីបុល អាឌុលយ៉ាដេច ដែលខាងការិយាល័យព្រះបរមរាជវាំង អាចសម្រេចចិត្តឱ្យខាង «សូរិយាហ៊ីបសព» ជាអ្នក Design និង ច្នៃក្បាច់រចនា មឈូសរបស់ព្រះបរមសព ដោយធ្វើពីឈើម៉ៃសាក់មាសមានអាយុរាប់រយឆ្នាំ ដោយបិទស្រោបមាស ១០០% នៃតួមឈូសទាំងអស់ ។

តើមឈូសព្រះបរមសព ព្រះមហាក្សតថៃធ្វើពីអ្វី សូមអាន……

«សូរិយាហ៊ីបសព 2499 ្រផាននុក» បានពោលថា «ជាព្រះមហាទិគុណ ដែលការិយាល័យព្រះបរមរាជវាំង បានទុកចិត្តឱ្យហាងនេះជាអ្នកចេញគំរូច្នៃរចនាក្បាច់មឈូសព្រះបរមសពជារឿយៗមក គឺតាំងពីសម្តេច យ៉ា ព្រះភីនាង ម៉មបួរ គុណភុម រួមទាំងលើកនេះ គឺព្រះបរមសព សម្តេច ព្រះបាទព្រះចៅយូហួ ផងដែរ ៕

តើមឈូសព្រះបរមសព ព្រះមហាក្សតថៃធ្វើពីអ្វី សូមអាន…… តើមឈូសព្រះបរមសព ព្រះមហាក្សតថៃធ្វើពីអ្វី សូមអាន…… តើមឈូសព្រះបរមសព ព្រះមហាក្សតថៃធ្វើពីអ្វី សូមអាន…… តើមឈូសព្រះបរមសព ព្រះមហាក្សតថៃធ្វើពីអ្វី សូមអាន……

ប្រភព ៖ matenak

Loading...

  • តើមឈូសព្រះបរមសព ព្រះមហាក្សតថៃធ្វើពីអ្វី សូមអាន……已关闭评论
  • 9 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/10/18  Category:ជីវិតនិងសង្គម
Tags: