ឌុ​ច លីដា ឈុត​សំខាន់ៗ​ត្រូវបាន​បាត់បង់​

“ នារី​វេទមន្ត “ ជា​ភាពយន្ត​របស់​ផលិតកម្ម​រ៉ុ​ក​ក្រោម​វត្តមាន​សម្តែង​ដោយ កញ្ញា ឌុ​ច លីដា ដែល​ធ្លាប់ធ្វើ​ឲ្យ​ព្រឹត្តិការ​ណ៏​សិល្ប​:​ភាពយន្ត​ខ្មែរ​ផ្ទុះ​ភ្ញាក់​ផ្អែ​ល​ក្នុង​រឿង “ ស្បែក​គង់ “ ពី​ឈុត​អាក្រាត​ក្នុង​រឿង “ នារី​វេទមន្ត “ ឈុត​អាក្រាត​របស់ ឌុ​ច លីដា ខ្លាំង​ជាង “ ស្បែក​គង់​ទៅទៀត​រហូតដល់​