កម្ពុជា​បង្កើត​មជ្ឈមណ្ឌល​ពាណិជ្ជកម្ម ៣​កន្លែង​នៅ​ប្រទេស​ចិន​ និពន្ធដោយ : ញ៉ុង​ ហេង       October-18-2016, 9:19 am         201

សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 086 654 846 - 012 722 108កម្ពុជា​បង្កើត​មជ្ឈមណ្ឌល​ពាណិជ្ជកម្ម ៣​កន្លែង​នៅ​ប្រទេស​ចិន​