ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ និយាយ​ជីវភាព​រស់នៅ​ទឹកដី​ថៃ

ស្ថិត​នៅ​មិន​ឆ្ងាយ​ប៉ុន្មាន​ពី​ច្រក​ព្រំ​ដែន​អន្តរជាតិ​ចាំយាម​ខ្លង​ឡឹក​ ក្រុម​ការងារ “ផ្លូវ​ទៅ​ស្រុក” បាន​ជួប​បង​ប្អូន​ខ្មែរ​មួយ​ចំនួន​ដែល​មក​រស់នៅ​ប្រកប​របរ​លក់​ដូរ​ក្នុង​ទឹកដី​ថៃ។

 

អ្នក​ខ្លះ​​បាន​ចាកចោល​ស្រុក​កំណើត​ជា​ច្រើន​ឆ្នាំ ​​ជួល​ផ្ទះ​រស់នៅ​​ដី​ថៃ​​​ប្រកប​របរ​ផ្សេងៗ​។ ក្នុង​ទឹកមុខ​ញញឹមញញែម ម្នាក់ៗ​សុទ្ធ​តែ​រំពឹង​ពី​ការ​ផ្លាស់ប្ដូរ​ជីវភាព ទោះ​បី​​ការ​ផ្ញើ​ជីវិត​នៅ​ស្រុក​គេ មិន​កក់ក្តៅ​ដូច​ស្រុក​កំណើត​ក៏​ដោយ។

 

 

ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ និយាយ​ជីវភាព​រស់នៅ​ទឹកដី​ថៃ

 

ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ និយាយ​ជីវភាព​រស់នៅ​ទឹកដី​ថៃ

 

ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ និយាយ​ជីវភាព​រស់នៅ​ទឹកដី​ថៃ

 

ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ និយាយ​ជីវភាព​រស់នៅ​ទឹកដី​ថៃ

 

 

 

អត្ថបទប៊ុណ្ណារ៉ា