កញ្ញា អា​ណូ លក់​បា​យក​ញ្ច​ប់​ដើម្បី​យកប្រាក់​ដាក់ចូល​ពេទ្យ​គន្ធ​បុ​ប្ជា​

ថវិកា​ជួយ​មន្ទីរពេទ្យ​គន្ធ​បុ​ប្ជា​នោះគេ​ឃើញ​កញ្ញា អា​ណូ បាន​បញ្ចេញ​សកម្មភាព​របស់​នាង​យ៉ាង​មមាញឹក​ក្នុង​ការដើរ​លក់​បា​យក​ញ្ច​ប់​ទៅ​ឲ្យ​តារា​សិល្ប​:​ដែល​បាន​ចូលរួម​ក្នុង​កម្មវិធី​នោះ​ខណ​:​ដែល​ភ្ញៀ​ង​កំពុង​ធ្លាក់​យ៉ាងខ្លាំង ។ ចំពោះ​សកម្មភាព​បែបនេះ ធ្វើ​ឲ្យ​មហាជន​មួយចំនួន​លើកឡើងថា នាង​ជាតា​រា​សិល្ប​:​ជ