ក្រសួង​ធនធានទឹក ព្យាករណ៍​ពី​កម្ពស់​ទឹកជំនន់ ប្រចាំ​ថ្ងៃ​ទី​១៨​តុលា

ក្រសួង​ធនធានទឹក ព្យាករណ៍​ពី​កម្ពស់​ទឹកជំនន់ ប្រចាំ​ថ្ងៃ​ទី​១៨​តុលាភ្នំពេញ​: ក្រសួង​ធនធានទឹក និង​ឧតុនិយម បាន​ចេញ​ព្រឹត្តិបត្រ​ព័ត៌មាន និង​ការ​ព្យាករណ៍​ពី​កម្ពស់​ទឹកជំនន់ ប្រចាំ​ថ្ងៃ​ទី​១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ​២០១៦​នេះ ដោយ​បញ្ជាក់​ពី​ស្ថានភាព​កម្ពស់​ទឹក នៅ​តាម​បណ្តា​ស្ថានីយ​ជល​សាស្ត្រ​នានា រួម​មាន​ស្ថានីយ​ទន្លេមេគង្គ​-​ស្ទឹង​ត្រែង​, ស្ថានីយ​ទន្លេមេគង្គ​-​ក្រចេះ​, ស្ថានីយ​ទន្លេ មេគង្គ​-​កំពង់ចាម​, ស្ថានីយ​បា​សាក់​-​ចតុមុខ​, ស្ថានីយ​មេគង្គ​-​អ្នក​លឿង​, ស្ថានីយ​បា​សាក់​-​កោះ​ខែល និង​ស្ថានីយ​ទន្លេសាប​-​ព្រែក​ក្តាម​។

សូម​អាន​ព្រឹត្តិបត្រ​ព័ត៌មាន និង​ការ​ព្យាករណ៍​ពី​កម្ពស់​ទឹកជំនន់ របស់​ក្រសួង​ធនធានទឹក​ទាំងស្រុងខាងលើ​៖