អ្នកនាំពាក្យ​ថា អាជ្ញាធរ​បាន​ទប់ទឹក​មិន​ឲ្យ​មាន​ជំនន់​ទឹក​ហូរ​ចូលក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ទេ​ និពន្ធដោយ : ធឿន បញ្ញាឬទិ្ធ       October-18-2016, 3:07 pm         247

សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 086 654 846 - 012 722 108អ្នកនាំពាក្យ​ថា អាជ្ញាធរ​បាន​ទប់ទឹក​មិន​ឲ្យ​មាន​ជំនន់​ទឹក​ហូរ​ចូលក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ទេ​