កក្រើកពេញអ៊ីនធឺរណេត ! រាងកាយដ៏សង្ហារបស់បុរសឯក Venezuela វ័យ ១៩ ឆ្នាំ

6 Videos


កាលពីពេលថ្មីៗនេះ រូបថតជាច្រើនសន្លឹករបស់បុរសឯកប្រទេស Venezuela កំពុងវាយលុក អ៊ីនធឺរណេតយ៉ាងខ្លាំង ។ ព្រោះតែសាច់ដុំធំៗ និង រាងដ៏សង្ហា បានជួយឲ្យលោក Luis Domingo Baez វ័យ ១៩ ឆ្នាំឈ្នះពានរង្វាន់បុរសឯកឆ្នាំ ២០១៥ ។ ចង់ដឹងថា លោកសង្ហាប៉ុណ្ណា សូមទស្សនារូបថតខាងក្រោម ៖

កក្រើកពេញអ៊ីនធឺរណេត ! រាងកាយដ៏សង្ហារបស់បុរសឯក Venezuela វ័យ ១៩ ឆ្នាំកក្រើកពេញអ៊ីនធឺរណេត ! រាងកាយដ៏សង្ហារបស់បុរសឯក Venezuela វ័យ ១៩ ឆ្នាំកក្រើកពេញអ៊ីនធឺរណេត ! រាងកាយដ៏សង្ហារបស់បុរសឯក Venezuela វ័យ ១៩ ឆ្នាំកក្រើកពេញអ៊ីនធឺរណេត ! រាងកាយដ៏សង្ហារបស់បុរសឯក Venezuela វ័យ ១៩ ឆ្នាំកក្រើកពេញអ៊ីនធឺរណេត ! រាងកាយដ៏សង្ហារបស់បុរសឯក Venezuela វ័យ ១៩ ឆ្នាំកក្រើកពេញអ៊ីនធឺរណេត ! រាងកាយដ៏សង្ហារបស់បុរសឯក Venezuela វ័យ ១៩ ឆ្នាំកក្រើកពេញអ៊ីនធឺរណេត ! រាងកាយដ៏សង្ហារបស់បុរសឯក Venezuela វ័យ ១៩ ឆ្នាំកក្រើកពេញអ៊ីនធឺរណេត ! រាងកាយដ៏សង្ហារបស់បុរសឯក Venezuela វ័យ ១៩ ឆ្នាំ

រិទ្ធី (ប្រភព ៖ ឡបលីផប)

  • កក្រើកពេញអ៊ីនធឺរណេត ! រាងកាយដ៏សង្ហារបស់បុរសឯក Venezuela វ័យ ១៩ ឆ្នាំ已关闭评论
  • 5 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/10/18  Category:សិល្បៈ